»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 5 - Sayı 10

 

Bahar 2015 Sayısı / Spring 2015

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz...

2010 Baharından itibaren Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimiz Türkiye'de akademi çevresinde gittikçe yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 25
   
26 - 46
   
47 - 70
   
71 - 86
   
87 - 119
   
Erdal DAĞTAŞ & Mehmet Emir YILDIZ
Türkiye'de "İzleyicini Metalaşması": Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi
The "Commodification of the Audience" in Turkey: A Critical Political Economy Analysis of the Social Media Ratings of TV Series
120 - 142
   
143 - 175
   
176 - 207

 

Suncem KOÇER
Belgesel Filmler Toplumsal Dönüşüme Etki Edebilir Mi?: Koalisyon Modeli ve Benim Çoçuğum Örneği
Documentary Films and Their Social Impact? An Analysis of My Child Through the Coalition Model
208 - 226
   
227 - 270
   
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN & Mustafa İŞLİYEN
Çocuklarda Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi
An Analysis of Children's Media Perception Through Drawings
271 - 287
   
Sedat ÖZEL
Bir Yayın Platformu Olarak İnternette Çevrimiçi Videolar ve Kullanıcılarının Doyum Faktörleri
Online Videos as Broadcast Platform on the Internet and the Gratification Factors of Users
288 - 316
   
Gülay ÖZTÜRK & Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR
Ülke İmajının ve Ülke İtibarının Marka Tercihine Etkisinde Menşe Ülke Kavramının Rölü: Türk Tüketiciler Üzerine bir Araştırma
The Role of the Country of Origin Concept on the Effect of Country Image and Country Reputation on Brand Preference: A Study on Turkish Consumers
317 - 340
   
Elif ÜSTÜNDAĞLI & Ebru GÜZELOĞLU
Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz
The Green Consumer Profile and Youth: An Analysis on Awareness, Attitude and Behavior
341 - 362
   
Ceren YEGEN
Çocuk Cinayeti Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu: POSTA Gazetesi Örneği
The Presentation of Child Murder News in the Turkish Written Press: POSTA Newspapers
363-384