»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 6 - Sayı 12

 

Bahar 2016 Sayısı / Spring 2016

 
   
Editörlerden / From Editors
 
   

Global Media Journal Bahar 2016 sayısına hoşgeldiniz...

A Warm Welcome...

2010 yılı Bahar döneminden bu yana yayınını sürdüren uluslararası alan endeksleri tarafından taranan açık erişim dergimiz Global Media Journal TR’nin 12. sayısını araştırmacılar ve akademisyenlerle bir kez daha buluşturabilmenin heyecanı içindeyiz. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 26
   
27 - 43
   
44 - 74
   
75 - 88
   
89 - 105
   
Yelda ÖZKOÇAK
Türkiye’de Akıllı Telefon KullanıcılarınınOyalanma Amaçlı Tercih Ettikleri Mobil Uygulamalar
Turkish Smartphone Users’ Mobile Application Preferences for Recreation
106-130
   

131-171

   
172-200

 

Tuğçe ERTEM ERAY
Türkiye’de Diyalojik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Web Sayfalarının Kullanımı
Utilization of Corporate Websites as a Dialogic Public Relations Tool in Turkey
201 - 213
   
214 - 234
   
Beste Nigâr ERDEM
Amerikan Hegemonyasının İdeolojik Boyutunun Türkiye’deki Kitlesel Gazetecilik Anlayışı Üzerinden Değerlendirilmesi, 1950-1955
An Evaluation of the Ideological Extent of American Hegemony through Mass Journalism Understanding in Turkey, 1950–1955
235 - 272
   
Burak ÖZYAL
Tık Odaklı Habercilik: Tık Odaklı Haberciliğin Türk Dijital Gazetelerindeki Kullanım Biçimleri
Click-Based Journalism: Practise Types of Click-Based Journalism in Turkish Digital Newspapers
273- 301
   
E. Gülay ER PASİN
Psikanalitik Bir Makalenin Sinemaya Uyarlanması: Todd Haynes’in Steven’ı Freud’un Dövülen Çocuğu mu?
Film Adaptation of a Psychoanalytic Article: Is Todd Haynes’s Steven Freud’s Beaten Child?
302 - 331
   
Selda SARAL & Deniz YAĞIZ BAYLAN
Değişen Toplumsal Yapının Film İçeriklerine Yansıması: Kibar Feyzo ve Recep İvedik Filmlerinin Greimas’ın Eyleyenler Örnekçesine Göre Çözümlenmesi
Cinema reflecting the consequences of social changes: the changing social structure and comedy films.
332 - 354
   
Eda ÖZTÜRK & Gül ŞENER & H. Kemal SÜHER
Sosyal Medya Çağında Ürün Yerleştirme: Instagram ve İnstabloggerlar Üzerine Bir İçerik Analizi
Product Placement in the Social Media Era: A Content Analysis on Instagram and Instabloggers
355 - 386


 
387 - 410
   
411 - 433
   
434 - 456
   
457 - 473
   
474 - 495
   
Uğur Zeynep GÜVEN
Alternatif Müziğinizi Nasıl Alırdınız?: Yeni Medya ve Dönüşen Kültürel Kapital
How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition
496 - 512
   
513 - 527
   
528 - 535

 

Abdulsamet GÜNEK
Küresel Çağın Yeni “Bilgi Tapınakları” Küresel Ağlara Sahip Vakıf ve Think Tanklar
The New Knowledge Temples of the Global Age: Foundations Have Global Scale Networks and Think Tanks
536 - 552
   
553 - 569
   
Berk ÇAYCI & Ayşegül Elif KARAGÜLLE
İletişimin Dijitalleşmesi ve Kültürel Melezleşme
Digitalization of Communication and Cultural Hybridization
570 - 586
   
Burcu SABUNCUOĞLU PEKSEVGEN
Global Dünyada Değişen Basın ve Gazetecilik
The Changing Press and Journalism in a Global World
587 - 660
   
Özge ERBEK KARA
Sinemanın Küreselleşme Yolculuğu
Global Journey of Cinema
601 - 614
   
Gözde DALAN POLAT
Küresel Kültür
Global Culture
615 - 628