»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 6 - Sayı 11

 

Güz 2015 Sayısı / Fall 2015

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Güz 2015 sayısına hoşgeldiniz...

2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün yoğun gayret ve emeğiyle yayına hazırlanan ve uluslararası çapta etkili bir fikir ve perspektif paylaşımı platformu olma yolunda ilerleyen dergimizin 11. Sayısını (Güz 2015) iletişimin farklı meselelerine eleştirel devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 17
   
18 - 34
   
35 - 53
   
54 - 74
   
75 - 89
   
Mikail BAT & Mustafa YALÇIN
Kurumsal Açıdan Yetenek Yönetimi Üzerine bir Değerlendirme: Vodafone Örneği
An Evaluation of Talent Management from an Organizational Perspective: The Case Of Vodafone
90 - 111
   
112 - 143
   
144 - 157

 

Gülsüm ÇALIŞIR
Siyasi Partilerin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri
A Study On the Websites of Political Of Political Parties: the June 7, 2015 General Elections
158 - 183
   
184 - 201
   
Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU
Milli Mücadele Dönemi’nde Mizah Basını: “Güleryüz” Mizah Gazetesinde Yayımlanan Karikatürlerin İçerikleri Üzerine Bir İnceleme
The Humor Press During the War of Independence: A Study on the Contents of Cartoons Published in the Humor Newspaper “Güleryüz”
202 - 219
   
Barış Tolga EKİNCİ
Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi
The Fears of the Society: Zombie Movies and the Analysis of the Resident Evil Series
220 - 239
   
Ebru GÖKALİLER & Zeynep ARSLAN
Geçmişle Bağ Kuran Bir Pazarlama Yaklaşımı: Retro Pazarlama Perspektifinden Tüketicilerin Marka Kimliği Ve Marka İmajına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
Connecting to the Past, A New Marketing Approach: A Study on Consumer Perception on Brand Indetity and Brand Image through Retro Marketing
240 - 260
   
Göksel GÖKER
Tele-Yaşamlar: Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında Türkiye’de Realite Programlar
Tele-Lives: Reality Programs in Turkey in the Context of Reality and Fiction
261 - 282
   
Pelin HÜRMERİÇ & A. Banu BIÇAKÇI
Sürdürülebilirliğin Kurumsal İletişimdeki Yansımaları: Küresel Otomotiv Markalarının Kurumsal Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi"
Reflections of Sustainability on Corporate Communication: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands’ CorporateAdvertisements
283-304
   
Sevim KOÇER
Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Yaklaşımı Açısından İncelenmesi
An Analysis of National Press Opinion Columnists Through the Boundaryless Career Approach
305-338
   
Neslihan ÖLÇER & Sevim KOÇER
Örgütsel İletişim: Kocaeli Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir İnceleme
Organizational Communication: A Survey on the Academic Staff at Kocaeli University
339-384
   
Şermin TAĞ KALAFATOĞLU
Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu
Online Experiences of Women Participants in Virtual Communities: An Online Pregnancy Community
385-414
   
Ayla TOPUZ SAVAŞ & Mesude Canan ÖZTÜRK
Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamları: Türkiye’de Yayınlanmış Reklamların İçerik Analizi
Cause Related Marketing Ads: A Content Analysis of Print Advertisements in Turkey
415-430
   
Mokoko SEBOLA
Bilgiye Erişim ve Bunun Güney Afrika Siyaseti’nde ve Medyasında Kullanımı: Muhafazakar Yönetim Gerekli mi?
Access to Information And Use Thereof In South African Politics and Media: Is Strict Regulation Required?
431-446
   
A. Aslı ŞİMŞEK & Recep Volkan ÖNER
Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar
Hegemonic Masculinity in Turkey: The Signs and Transformations in Law and Media
447-477
   
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
Şiddet Haberlerindeki “Mağdur Kadın” Miti Üzerine : Habertürk Gazetesi Ş.E. Cinayeti Örneği”
A Semiotic Study on the “Victimized Woman” Myth in News of Violence: The Case of the Ş.E. Murder in Habertürk Newspaper”
478-496
   
Selcen VODİNALI & Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Siyasal Propaganda Bağlamında Siyasal Reklamlar: 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Akp/Chp/Mhp Partileri TV Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme
Political Advertising in Political Propaganda Context: An Evaluation of TV Commercials of AKP/CHP/MHP Political Parties for the 2015 Turkey General Election
497-531
   
Berrin YANIKKAYA
Dijital Çağda Öğretim & Etik ve İletişim Etiği Öğretimi Üzerine Bir Tartışma
A Discussion on Teaching & Ethics and Teaching Communication Ethics in the Digital Age
532-553