Gelecek Sayılar İçin Çağrı / Coming Issue

Değerli Akademisyenler,

Global Media Journal Turkish Edition Bahar 2018 onyedinci sayısı için İletişim Bilimleri alanında Türkçe ya da İngilizce olarak APA formatında yazılmış makaleleriniz için son gönderme tarihi 10 Ağustos 2018’dir.

Çalışmalarınızı globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr adresine göndermenizi bekliyor, başarılar diliyoruz.

Türkiye'de iletişim araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Global Media Journal'a gönderilen bilimsel makaleler hakemler tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra yayınlanmaktadır. Hakemlik süreci 4 ile 8 hafta arasında sürmektedir. Gönderilen makaleler özgün, başka yayınlar tarafından yayınlanmamış ya da yayın aşamasında bulunmamış olmalıdır.

GMJ Turkish Edition ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, ve ASOS veritabanları tarafından taranmakta; DOAJ, Ulrich's ve IAMCR listelerinde yer almaktadır. Dergimiz TÜBİTAK ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı için değerlendirme aşamasındadır.

Saygılarımızla,
Global Media Journal Turkish Edition

 

Dear Scholars,

Global Media Journal Turkish Edition welcomes articles related to Communication Studies for the Fall 2018 issue.

Please send your papers written in English or Turkish in APA style, to the e-mail globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr until August 10, 2018 at the latest.

Please note that the journal is peer reviewed. Reviewing processes takes from 4 to 8 weeks. All manuscripts submitted should be original, not previously published and not under consideration for another publication.

GMJ-Turkish Edition is abstracted and indexed in ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, and ASOS; and is listed in DOAJ, Ulrich’s and IAMCR. The Journal is currently under consideration for the TUBITAK ULAKBIM Social Sciences Database.

Best Regards,
Global Media Journal Turkish Edition Editorial Board