Gelecek Sayılar İçin Çağrı / Coming Issue

Değerli Akademisyenler,

Global Media Journal Turkish Edition  on dördüncü sayısı için İletişim Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce olarak APA formatında yazılmış makaleleriniz için son gönderme tarihi 10 Ağustos 2017'dir.

Çalışmanızı globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr adresine göndermenizi bekliyor, başarılar diliyoruz.

Türkiye'de iletişim araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Global Media Journal Turkish Edition 'a gönderilecek bilimsel makaleler hakemler tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler özgün, başka yayınlar tarafından yayınlanmamış veya yayın aşamasında bulunmamış olmalıdır. Makalenin kabulü ya da yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez.

GMJ Turkish Edition ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, ve ASOS veritabanları tarafından taranmakta; Ulrich's ve IAMCR listelerinde yer almaktadır. Dergimiz TÜBİTAK ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı için değerlendirme aşamasındadır.

Saygılarımızla,
Global Media Journal Turkish Edition Yayın Kurulu

 

Dear Scholars,

For the forteenth issue of the Global Media Journal Turkish Edition welcomes articles related to Communication Studies.

Please send your papers written in English or Turkish in APA style, to the e-mail address globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr until August 10, 2017 at the latest.

Please note that the journal is peer reviewed. All manuscripts submitted should be original, not previously published and not under consideration for another publication. No article submission fees or publishing fees are charged to authors.

GMJ-Turkish Edition is abstracted and indexed in ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, and ASOS; and is listed in Ulrich’s and IAMCR. The Journal is currently under consideration for the TUBITAK ULAKBIM Social Sciences Database.

Best Regards,
Global Media Journal Turkish Edition Editorial Board