»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 3 - Sayı 5

 

Güz 2012 Sayısı / Fall 2012

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Güz 2012 sayısına hoşgeldiniz...

Son iki senedir Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimize ilgi büyüyor. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 18
   
19 - 39
   
40 - 60
   
61 - 85
   
86 - 104
   
105 - 128
   
129 - 141
   
142 - 175

 

İbrahim TORUK - Mustafa ŞEKER - Rengim SİNE
Etnik Kimliklerin Medyada Sunumu: Hrant Dink Olayı Örneği
The Representation of Ethnic Identities in Media: The Hrant Dink Case
176 - 207
   
Mine YENİÇERİ ALEMDAR
Duygusal Pazarlamada Değer Yıldız Modeli: Beyaz Eşya TV Reklam Mesajları
Üzerine Bir İnceleme
Value Star Model in Emotional Marketing: A Research on Television
Commercial Messages of White Goods
208 - 245
   
Adem YILMAZ
Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar: Üniversite Öğrencileri Örneğinde Mahremiyet-Kamusal Alan İlişkisi
Recent Arguments on Use of Social Media: Relation Between "Privacy" and "Public Sphere" - Based on A Modeling with University
246 - 264