»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 4 - Sayı 7

 

Güz 2013 Sayısı / Fall 2013

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Güz 2013 sayısına hoşgeldiniz...

2010 Baharından itibaren Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimiz Türkiye'de akademi çevresinde gittikçe yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 19
   
20 - 50
   
51 - 80
   
81 - 96
   
97 - 117
   
Yeşim KAPTAN
Medya’ya Kavramsal bir Bakış: Kültürel Küreselleşme, Medeniyetler Çatışması veya Hegemonya
A Conceptual Perspective To Media: Cultural Globalization, Clash of Civilizations or Hegemony
118 - 134
   
135 - 155
   
156 - 169

 

Süheyla Nil MUSTAFA
Türk’ün Dinmeyen Kimlik Arayışı: A.H. Tanpınar Romanları Üzerinden Türk Modernleşmesinin Bir Değerlendirmesi
Turk’s Everlasting Quest for Identity: An Analysis of Turkish Modernization Through A.H. Tanpınar Novels
170 - 186
   
187 - 213
   
Levent YAYLAGÜL
Bilgisayar ve İnternetin Ekonomi Politiği
The Political Economy of the Computer and Internet
214 - 236