»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 5 - Sayı 9

 

Güz 2014 Sayısı / Fall 2014

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Güz 2014 sayısına hoşgeldiniz...

2010 Baharından itibaren Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimiz Türkiye'de akademi çevresinde gittikçe yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 18
   
19 - 47
   
48 - 74
   
75 - 96
   
97 - 132
   
Javanshir GADİMOV
Rusya'da Devlet ve Özel Haber Ajansları: İTAR-TASS, RİA Novosti ve İnterfax
State and Private News Agencies in Russia: ITAR-TASS, RIA Novosti and Interfax
133 - 147
   
148 - 179
   
180 - 218

 

Deniz MARMASAN
Bir Mekansal Ayrışma Modeli Olarak Modern Gettolaşma: Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme
Modern Ghettoes as a Spatial Seperation Model: A Study on Television Commercials
219 - 242
   
243 - 262
   
Erdem ÖNGÜN & Aşkın DEMİRAĞ
Facebook Kullanıcılarının Güvenlik ve Gizlilik Ayarları Kapsamında Engelleme Eğilimlerinin Ölçümüi
An Evaluation of Facebook Users' Blocking Tendencies Regarding Their Privacy and Secrecy Settings
263 - 279
   
Selami ÖZSÖY
Futbolun Sözel Hali: Televizyon Programları
The Verbal State of Football: Television Programs
280 - 302
   
Aybike PELENK ÖZEL & Nuray YILMAZ SERT
Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırman
Corporate Blogs as a Tool of Digital Public Relation: A Research on Turkey’s First 100 Companies
303 - 321
   
Aybike SERTTAŞ
V for Vendetta Filminin Alımlama Analizi ve Sinemada Televizyon
Reception Analysis of V for Vendetta and Television in Cinema
332 - 340
   
Faruk TEMEL, Onur ÖNÜRMEN & Mehmet KÖPRÜ
Seçim Kampanyalarında Dijital Araçlar ve İnternetin Yeri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Digital Means and the Internet During Electoral Campaigns: A Caset Study on University Students
341-356
   
Fuat USTAKARA
Küreselleşmenin Sürükleyeci Gücü Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme
Public Relations as the Fluent Power Globalization and Globalization Which Converts Public Relations
357-370
   
Tunç YILDIRIM
Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı Filminin Eleştirel Alımlaması
The Critical Reception of Metin Erksan's Movie Time for Love
371-390
   
Aslı YURDİGÜL & İbrahim Ethem ZİNDEREN
Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları
The Horror Icons Created by Special Effect in Turkish Cinema
391-420