»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

Cilt 7 - Sayı 13

 

Güz 2016 Sayısı / Fall 2016

 
   
Editörden / From Editor
 
   

Global Media Journal Güz 2016 sayısına hoşgeldiniz...

2010 Baharından itibaren Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün emeğiyle yayına hazırlanan ve akademisyenler arasında uluslararası çapta bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen dergimiz Türkiye'de akademi çevresinde gittikçe yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. devamı....


 

İçindekiler / Contents

 
   
1 - 5
   
6 - 27
   
28 - 48
   
49 - 62
   
63 - 85
   
Elif KÜÇÜK DURUR
Çirkin Cadılıktan Güzellik Uzmanlığına Uzanan Yolda: Şifacı Kadınlar
Women Herbalists/Healers: On the Way from Ugly Witches to Beauty Experts
85 - 100

 

101 - 114

 

115 - 136
   
Gülten ADALI AYDIN
Reklamlar ve Diziler Bağlamında Bir Popüler Kültür İncelemesi: Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Reklam Metinlerine Etkisi
An Analysis of A Popular Culture Case In The Context of Advertisements and Television Serials: The Impact of "Muhteşem Yüzyıl" Television Series on The Advertisement Texts
137 - 150
   
İlknur KALAY
Küresel Köy'ün Küyerel Bir Reklence Pratiği Olarak Web Dizisi: Proje 13 Örneği
Webisode as a Glocal Advertainment Practice of the Global Village: The Case of Project 13

151 - 168
   
Deniz AKÇAY & Sarp BAĞCAN
Intercultural Communication and Crisis Management: IKEA Case Study
Kültürlerarası İletişim ve Kriz Yönetimi: IKEA Örnek Olay İncelemesi
169 - 187