Öğrenci Çalışmaları / Student Works

Mehmet Emin SATIR
Metinlerarasılık Bağlamında Mitler ve Sinema:
Inside Llewyn Davis (2013) Filmi ve Sisifos Miti
Myths and Cinema in the Context of Intertextualıty:
Inside Llewyn Davis (2013) Film and Myth of Sisyphos

Güz/Fall 2020
PDF
Murat BİROL
Bir Kültürleşme Aracı Olarak Müziğin ve Modanın Kullanımı: Parfüm Markalarının
Reklamları Üzerinden Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Bir İnceleme
The Use of Music and Fashion as a Cultural Instrument: A Comparative Semiological
Review on Advertisements of Perfume Markers

Güz/Fall 2018
PDF
Bekir ÇAKMAK
Türkiye Yazılı Basınında Yer Alan Çocuk İstismarı Haberlerinin İncelenmesi
An Analysis of the News About Child Abuse in Turkey
Güz/Fall 2018
PDF
Volkan ŞİMŞEK
Post-Truth ve Yeni Medya: Sosyal Medya Grupları Üzerinden Bir İnceleme
Post-Truth And New Media: A Study On Socıal Medıa Grups
Bahar/Spring 2018
PDF
Ezgi SAATÇİOĞLU
Sosyal Medya ve Kent Markalaması: ‘@cityofizmir’ Instagram Projesi Örneği
Social Media and City Branding: A Case Study of Instagram Project @cityofizmir
Güz/Fall 2017
PDF
İpek ÖZGEN
Tüketim Kültürü ve Medyada Güzellik Söylemi: Bir Alımlama Çalışması
Consumer Culture and Beauty Discourse in Media: A Reception Study
Güz/Fall 2017
PDF
Osman Burak TOSUN
Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: Instagram Örneği
Lifestyle Representations by Young Couples in the Social Media: The Case of Instagram
Güz/Fall 2017
PDF
Özlem BAYRAKTAR
Ekranda Bir Kadın Olarak Kendine Yer Açmak
The Face on the Screen: Gender and Broadcasting in Turkey
PDF
Eda HANÇER
Kıbrıs Türk Basınında Sahiplik Yapısı ve Haber Üzerinde Etkileri
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
Özen ÇATAL
KKTC Radyo ve Televizyon Kanallarının Yayın Politikaları, Sahiplik Yapısı ve Haber Üretim Süreçleri
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
Yonca AYBAY
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadın Gazetecilerin Konumu
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
Mehmet GÜZEL
Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
Anıl DAL ve Gülcan ŞENER
Cinsel Öğelerin Reklamda Kullanımı
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
İrem BAILIE
Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF
Murat SOYDAN
Siyasal Kimlik ve Sinema Dili İlişkisi: Sinan Çetin Örneği
Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar - 2006
PDF