Yayın Kurulu / Editorial Board

Global Media Journal Turkish Edition
Genel Yayın Yönetmeni / Editor-in-Chief
Ayseli USLUATA, Prof. Dr.
Yeditepe University, Istanbul
Editörler / Deputy Editors in Chief
Burcu PEKSEVGEN
Asst. Prof. Dr.

Yeditepe University, Istanbul
Gözde DALAN POLAT
Asst. Prof. Dr.

Yeditepe University, Istanbul
Özge ERBEK KARA
Asst. Prof. Dr.

Yeditepe University, Istanbul
Yayın Kurulu / Editorial Board
Berrin YANIKKAYA, Prof. Dr.
Yeditepe University, Istanbul
Pelin HÜRMERİÇ, Assoc. Prof. Dr.
Yeditepe University, Istanbul
Ayşe BİNAY KURULTAY, Assist. Prof. Dr.
Kadir Has University, Istanbul
Deborah ROLLAND, Senior Lecturer
Untec Institute of Technology, NZ
Candan ÇELİK ELMER, Assoc. Prof. Dr.
Central Lancashire University, Preston, UK
Hitay YÜKSEKER, Senior Lecturer
Queen's University, Kingston - Ontario, CA
Teknik Ekip / Technical Team
Yasin BEHLEVAN
Yeditepe University, Istanbul
Şafak KÖMÜRLÜ
Yeditepe University, Istanbul
Serhan YILDIZ
Yeditepe University, Istanbul