»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
GÜZ 2016 SAYISI /
FALL 2016 ISSUE
»
BAHAR 2016 SAYISI /
SPRING 2016 ISSUE
»
GÜZ 2015 SAYISI /
FALL 2015 ISSUE
»
BAHAR 2015 SAYISI /
SPRING 2015 ISSUE
»
GÜZ 2014 SAYISI /
FALL 2014 ISSUE
»
GÜZ 2013 SAYISI /
FALL 2013 ISSUE
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN 1309-7601

 

 

Yazım Kuralları / Author Guidelines

 
   

Global Media Journal'a gönderilecek yazılar aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:

 1. Yazılarda kaynak gösterimi APA tarzına göre yapılmalıdır.
 2. Yazılar İngilizce veya Türkçe olmalıdır.
 3. Gönderilen yazılarda bulunması gereken bilgiler:
           (a) Yazı başlığı,
           (b) Yazar adı,
           (c) Akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı,
           (d) Kısa özgeçmiş,
           (e) Posta ve e-posta adresleri,
           (f) Yazının kısa bir özeti,
           (g) Varsa yazarın kişisel web sayfasına erişim adresi
 4. Teslim edilecek yazılar, çizelgeleri ve varsa fotoğraflarıyla birlikte bilgisayar ortamında yayıma hazır hale getirilmiş olmalıdır.
 5. Yazıların uzunluğu konusunda kesin bir sınırlama olmamasına karşın, 7000 sözcüğün ideal bir yazı uzunluğu olduğu var sayılıyor.
 6. Yazarların yazılarında Türkçe'yi doğru biçimde kullanmaları ve yazılarını teslim etmeden önce dikkatli bir inceleme yapmaları beklenir.
 7. Yazı Teslim Kuralları'na uymayan yazılar düzeltilmek üzere geri gönderilir.
 8. Yazarlar, daha önce yayımlanmış bir malzeme (çizelge, grafik, fotoğraf, resim vb) kullanıyorlarsa, telif hakkı sahibinden izin almak zorundadırlar.
 9. Yazarların, elektronik yayıncılığın sunduğu olanaklardan yararlanarak yazılarında yapılan göndermelere bağlantı vermeleri teşvik edilir.
 10. Yazılar, doğrudan editöre ya da dosya editörüne e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.
 11. Yazılar, birbuçuk aralıklı olarak Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.
 12. Dergiye gönderilecek yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.
 13. Hakemli yazılar bölümüne gönderilecek yazılar kör okuma yöntemiyle değerlendirilir. Hakem rapor doğrultusunda yazılar reddedilebilir veya yazarlardan bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
 14. Dergide yayımlanacak diğer yazılar (davetli yazı, lisansüstü çalışmaları, kitap eleştirileri vb.) editör ya da editörler tarafından değerlendirilir.

Author Guidelines

Papers to be submitted to Global Media Journal should adhere to the following rules.

 1. Papers should be written in either in English or Turkish.
 2. Sources should be cited in APA style.
 3. All papers should include:
           (a) The title of the paper
           (b) The name of the author
           (c) The scholarly degree  and institutional affiliations of the author
           (d) Short CV
           (e) Mail and e-mail adresses
           (f) Abstract of the article in both languages
           (g) The URL of the personel website of the author if available
 4. Submissions must be in camera-ready format and include tables, graphs, charts, etc. within the text.
 5. Although there is no absolute limit on length, submitted papers should be confined to approximately 7000 words.
 6. Authors are expected to use English/Turkish properly and to proofread their papers carefully before submitting them.
 7. Papers which do not follow the Paper Submission Rules will be sent back for further editing.
 8. Authors are responsible for obtaining any necessary permission from copyright holders for reproducing previously published material, including charts, graphs, photos, tables, etc.
 9. Authors should consider including links to any references, web pages, or sites related to their work (this is a strong advantage of electronic publications).
 10. Papers should be directly submitted to the editor or the issue editor via e-mail.
 11. Papers should be written using the Times New Roman 12 font size and set at 1.5 lines.
 12. It is required that the submitted papers to the journal have not been published before and are not at the stage of consideration for publication by another journal.
 13. Papers to be submitted to the refereed section are evaluated by referees via blind consideration. Papers might be refused or authors could be asked to do some further editing if required by the referee reports.
 14. Other kinds of papers to be published in the journal (guest papers, graduate studies, book reviews etc.) are considered by the editor or the editors.
 
devamı...