»

 

ANASAYFA / HOME


»

HAKKIMIZDA / ABOUT US
»


DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

»
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
»
BAHAR 2013 SAYISI /
SPRING 2013 ISSUE
»
GÜZ 2012 SAYISI /
FALL 2012 ISSUE
»
BAHAR 2012 SAYISI /
SPRING 2012 ISSUE
»
GÜZ 2011 SAYISI /
FALL 2011 ISSUE
»
BAHAR 2011 SAYISI / SPRING 2011 ISSUE
»
GÜZ 2010 SAYISI /
FALL 2010 ISSUE
»
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI / STUDENT WORKS

»

SÖYLEŞİ / INTERVIEWS

»

FORUM / FORUM
»
GELECEK SAYI / FUTURE ISSUE
»
YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

»

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ / SCHOOLS OF COMMUNİCATION

»

LİNKLER / LINKS

»

ARŞİV / ARCHIVES

»

İLETİŞİM / CONTACT US

»

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

»

INDEKS / INDEX


 

ISSN1309-7601

 

 

Yazım Kuralları / Author Guidelines

 
   

APA tarzına göre kaynakların düzenlenmesi:

 1. Metin içinde kaynak gösterme
  1. Ana metindeki tüm atıflar metin içi dipnot sistemi ile yapılır. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ile alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında yine aynı yöntem kullanılır, a.g.e., a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmaz. Örnek: (Topuz, 2003, s. 82). 
  2. Atıf yapılan yazarın soyadı metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın soyadını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Oya Tokgöz (2003, s. 200) haber değerlerini beş başlık altında toplamaktadır. 
  3. Atıf yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Örnek: (Binark ve Kılıçbay, 2005). 
  4. Yazarlar ikiden fazla ise, ilk atıfta tüm yazarların soyadları verilmeli, daha sonraki atıflarda sadece ilk yazarın soyadının ardından "vd." kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: (Türkoğlu, Öztürk ve Aymaz, 2004) ve (Türkoğlu vd., 2004). Yazar sayısı beşten fazla ise, tüm atıflarda sadece ilk yazarın soyadı ile "vd." kısaltması kullanılmalıdır. 
  5. Atıf yapılacak kaynaklar birden fazlaysa, atıflar alfabetik olarak sıralanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Kabacalı, 1994; Koloğlu, 1992; Topuz, 1993). 
  6. Metinde kişisel görüşmeye atıf yapılıyorsa, sadece atıf yapılan yerde tarih belirtilmesi ve bunun bir kişisel görüşme olduğunun yazılması yeterlidir. Bu atfın kaynakçada belirtilmesine gerek yoktur. Örnek: Doğan Tılıç (kişisel görüşme, 10 Ekim 2005) gazetecilik etiği konusunda şu saptamayı yaptı. 
  7. İnternet kaynağı kullanılırken yazar-tarih formatı kullanılmalıdır. Örnek: (Atabek, 2005). Tarih yoksa "tarihsiz" ibaresi kullanılmalı, yazar yoksa yazının başlığından birkaç kelime kullanılmalıdır. Örnek: (Kellner, tarihsiz) ve (Gazetecilik İlkeleri, tarihsiz). 
  8. Doğrudan yapılan alıntılarda mutlaka sayfa numarası da belirtilmelidir.
  9. 40 sözcükten az alıntılar tırnak içinde ve metinle bitişik olarak verilmelidir. Alıntı yapılan metin 40 sözcükten fazla ise tırnaksız ve ayrı bir paragraf olarak bloklanmış halde verilmelidir.


 2. Kaynakçanın düzenlenmesi 
  1. Kaynakçada sadece yazıda atıf yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama yapılmalıdır.
  2. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine gore eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için a, b, c harfleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan atıflarla aynı olmalıdır.