Bahar 2011 Sayısı / Spring 2011 Issue

Bahar 2011 Sayısı / Spring 2011 Issue​
Cilt 1 - Sayı 2 / Volume 1 - Issue 2

Ayşe Banu BIÇAKÇI
Halkla İlişkilerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Ölçümü
Measuring Corporate Social Responsibility Perceptions in Public Relations
PDF

Banu AKDENİZLİ
İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternet'in Ulusal ve Uluslararası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Internet, Sovereignty and the State: An Evaluation on How the Internet Influences National and International Governance
PDF

Cengiz ANIK - Ayşe Gül SONCU
Kültür, Medeniyet ve Modernizm Üzerine "Yaprak Dökümü" Bağlamında Bir Değerlendirme
An Evaluation On Culture, Civilization and Modernism in the Context of "Yaprak Dökümü
PDF

Ebru ÖZGEN
Halkla İlişkiler ve Medyanın İşaret Ettiği Sorunlar Üzerine Bir Tartışma
Public Relations and an Argumen about Problems of New Media
PDF

Melis ERGENEKAN
Ahmet Rıza Bey ve Meşveret Gazetesi
Ahmet Rıza and Mechveret
PDF

Özlem BAYRAKTAR AKKAYA
Çingeneler: "Başka Bir Dünyanın İnsanları"
Gypsies: "The People of Another World"
PDF

Rıdvan ŞENTÜRK
Jean-Luc Godard'ın Filmleri ve Estetik Manifestosu
The Movies of Jean-Luc Godard and his Aesthetic Manifesto
PDF

Yusuf DEVRAN - Gülcan SEÇKİN
12 Eylül Referandumunun Sosyal ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi
The September 12 Referandum and its Social and Political Assesments
PDF