Bahar 2013 Sayısı / Spring 2013 Issue

Bahar 2013 Sayısı / Spring 2013 Issue​
Cilt 3 - Sayı 6 / Volume 3 - Issue 6

Erhan AKYAZI - Aylin TUTGUN ÜNAL
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı
Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students
PDF

Niyazi AYHAN
İktidarın Kamuya Yansıma Biçimleri Üzerinden Sokak Adlandırmaları: Bişkek Kenti Toponomi Denemesi
Hegenomy and Power Reflection in the Art of Street Naming: A Toponomy of Bishkek City
PDF

Şeyda BARLAS BOZKUŞ
Kültürel Mirasın Tüketimi: Miniatürk Örneği Üzerinden Türk Kültür Turizmi ve Politikasının İncelenmesi
Consuming Cultural Heritage: Tourism and Cultural Policy in the Case of Turkey's Miniatürk Theme Park
PDF

A.Banu BIÇAKÇI
Şehir Markalaması: Pécs and Ruhr'un Retorik Sunumlarında Gizli Ayrıntılar
City Branding: Hidden Details in the Rhetorical Representations of Pécs and Ruhr
PDF

Özgür KÖSEOĞLU
Bir Pazarlama İletişimi Ortamı Olarak Facebook:  Reklam ve Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz
Facebook as a Marketing Communication Medium: a Comparative Analysis of Advertising and Electronic Word of Mouth
PDF

Özlem OĞUZHAN
Neoliberal Politikaların Üniversitelere Etkisi ve Bir Praksis Çabası Olarak "NeDeN?"
The Influence of Neoliberal Policies on Universities: Analysis Praxis of "NeDeN?"
PDF

Melis OKTUĞ ZENGİN - İbrahim ZENGİN
Yol Filmlerinde Bir Anlatım Öğesi Olarak Yol ve Yolculuk Kavramları: Easy Rider Örneği
The Concepts of Road and Journey as Narrative Tools in Road Movies: TheEasy Rider Case
PDF

Perrin ÖĞÜN EMRE
"Başka Bir Dünya" İçin Ağ Atmak: Siber Ortamda Üç Barış Hareketi 
Networking for "Another World" Three Peace Movements in Cyberspace
PDF

Mustafa ŞEKER - İbrahim TORUK - Rengim SİNE
Töre Cinayetlerinin Türk Medyasında Sunumu: Mardin Katliamı
The Representation of Honor Killings in Turkish Media: The Mardin Massacre
PDF

Tülay ŞEKER - Salih TİRYAKİ
Savaş Fotoğrafçısı Filminin Alımlama Analizi
The Reception Analysis of the War Photographer
PDF

Neda ÜÇER
Pembe Diziler "Sanal Dünya"nın" Yaratılması: Kurtlar Vadisi'nin Analizi ve Dizinin Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde Sunumu
Creation of a "Virtual World" via Soap Opera: Analysis of the Valley of the Wolves and Associated Coverage in Hürriyet and Milliyet Newspapers
PDF

Mine YENİÇERİ ALEMDAR - Nahit Erdem KÖKER
Öğrencilerin Okul Kültürü Algısı Üzerine Amprik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği
An Empirical Research on Students' Perception of School Culture: Ege University Faculty of Communication Students as a Case
PDF

Göktürk YILDIZ
Irak Müdahalesi Öncesi Tezkere Oylaması Sürecinde Türk Medyasında Tutum Analizi: Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetesi Örneği
An Attitude Analysis of Turkish Media Before the Iraq Intervention and Peace Journalism: Examples from Milliyet, Cumhuriyet and Zaman Newspapers
PDF