Bahar 2015 Sayısı / Spring 2015 Issue

Bahar 2015 Sayısı / Spring 2015 Issue​
Cilt 5 - Sayı 10 / Volume 5 - Issue 10

Nurdan AKINER & İpek BOĞATUR
Alman Sinemasında Türkiye Kökenli Kadınların Temsili: Beyaz Perdenin Kadın Kurbanlarından Melezliğin Hazzına
The Representation of Turkey-Rooted Women in German Cinema: From the Woman Victims of the Silver Screen to the Pleasure of Hybridism
PDF

Neslihan ALPAY, Hasan Kemal SUHER & Ali Atıf BİR
Türkiye'de Teknolojik Ürün Reklamlarında Kadın ve Erkek Portreleri
The Portrayal of Women Compared to Men in Technological Product Print Advertisements in Turkey
PDF

Şükrü BALCI & Tuba BOR  
Siyasal Bilgilenmede Televizyonun Önem Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
The Level of Importance of Television in Political Informing: A Study on University Students
PDF

Emel BAŞTÜRK-AKCA, İdil SAYIMER & Seda ERGÜL
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneğiı
Middle School Students' Social Media Use and Their Cyberbullying Experience: A Case Study from Ankara
PDF

Selçuk ÇETİN
2014 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
TA Comparative Analysis of the Metropolitan Municipality Candidates Twitter Use During the 2014 Local Election Campaign in Turkey
PDF

Erdal DAĞTAŞ & Mehmet Emir YILDIZ
Türkiye'de "İzleyicini Metalaşması": Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi
The "Commodification of the Audience" in Turkey: A Critical Political Economy Analysis of the Social Media Ratings of TV Series
PDF

Gözde DEDEOĞLU
Gezi Eylemlerinin Türk Yazılı Basınında Temsili
The Representation of the Gezi Movement in the Turkish Print Press
PDF

Şeyma Esin ERBEN & Jale BALABAN-SALI
Blogalanda Blog Yazarlarının Etkileşim Biçimleri ve Görsel Öğelerin Kullanımı
Blogger Interaction Styles and the Use of Visuals in the Blogospheres
PDF

Suncem KOÇER
Belgesel Filmler Toplumsal Dönüşüme Etki Edebilir Mi?: Koalisyon Modeli ve Benim Çoçuğum Örneği
Documentary Films and Their Social Impact? An Analysis of My Child Through the Coalition Model
PDF

Nurdoğan RİGEL & Onur DURSUN
Kültür Endüstrisinin Sahte Rasyonelitesi: Yıldız Falları (Los Angeles Times'tan Hürriyet'e Yıldız Falları Analizi )
The Pseudo Rationality of the Culture Industry: Horoscopes (Horoscopes Analysis From the Los Angeles Times to Hürriyet)

PDF

Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN & Mustafa İŞLİYEN
Çocuklarda Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi
An Analysis of Children's Media Perception Through Drawings
PDF

Sedat ÖZEL
Bir Yayın Platformu Olarak İnternette Çevrimiçi Videolar ve Kullanıcılarının Doyum Faktörleri
Online Videos as Broadcast Platform on the Internet and the Gratification Factors of Users
PDF

Gülay ÖZTÜRK & Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR
Ülke İmajının ve Ülke İtibarının Marka Tercihine Etkisinde Menşe Ülke Kavramının Rölü: Türk Tüketiciler Üzerine bir Araştırma
The Role of the Country of Origin Concept on the Effect of Country Image and Country Reputation on Brand Preference: A Study on Turkish Consumers
PDF

Elif ÜSTÜNDAĞLI & Ebru GÜZELOĞLU
Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz
The Green Consumer Profile and Youth: An Analysis on Awareness, Attitude and Behavior
PDF

Ceren YEGEN
Çocuk Cinayeti Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu: POSTA Gazetesi Örneği
The Presentation of Child Murder News in the Turkish Written Press: POSTA Newspapers
PDF