Gelecek Sayılar İçin Çağrı / Coming Issue

Değerli Akademisyenler,

Global Media Journal--Turkish Edition Güz 2023 27. sayısı için İletişim Bilimleri alanında Türkçe ya da İngilizce olarak APA formatında yazılmış makaleleriniz için son gönderme tarihi 31 Ağustos 2023’tür.

Çalışmalarınızı globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr adresine göndermenizi bekliyor, başarılar diliyoruz.

Türkiye'de iletişim araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Global Media Journal'a gönderilen bilimsel makaleler hakemler tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra yayınlanmaktadır. Hakemlik süreci 4 ile 8 hafta arasında sürmektedir. Gönderilen makaleler özgün, başka yayınlar tarafından yayınlanmamış ya da yayın aşamasında bulunmamış olmalıdır.

Güncel Yayın Çağrısı

Dergimiz, Ekim 2023 itibarıyla Dergipark üzerinden makale kabul etmeye başlamıştır. Global Media Journal--Turkish Edition Bahar 2024 (Cilt 14 - Sayı 28) sayısı için başvurularınızı aşağıdaki link aracılığıyla yapabilirsiniz. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmjtr

Saygılarımızla,
Global Media Journal--Turkish Edition

 

Dear Scholars,

Global Media Journal--Turkish Edition welcomes articles related to Communication Studies for the Fall 2023 issue 27.

Please send your papers written in English or Turkish in APA style, to the e-mail globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr until August 31st, 2023 at the latest.

Please note that the journal is peer reviewed. Reviewing processes takes from 4 to 8 weeks. All manuscripts submitted should be original, not previously published and not under consideration for another publication.

Call for Coming Issue

Our journal has started to accept the articles through Dergipark as of October 2023. You can submit your articles for Global Media Journal--Turkish Edition Spring 2024 (Volume 14 - Issue 28) issue following the link below.

https://dergipark.org.tr/en/pub/gmjtr

Best Regards,
Global Media Journal--Turkish Edition Editorial Board