Güz 2010 Sayısı / Fall 2010 Issue

Güz 2010 Sayısı / Fall 2010 Issue​
Cilt 1 - Sayı 1 / Volume 1 - Issue 1

Ayşe ASKER
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye'nin Değişen İletişim Politikaları
Communication Policy Changes in Turkey and the European Union Harmonization Process (1999-2005)
PDF

Ayşe BİNAY
Tüketim Vasıtasıyla Oluşturulan Postmodern Kimlikler
Consumer Identity and the Postmodern Condition
PDF

Derya NACAROĞLU
Feminist Yönetmen Bemberg'de Anne-Kız İlişkisi
The Mother-Daughter Relationship in Feminist Director Bemberg's Work
PDF

Gülcan SEÇKİN
2000 Yılında Türkiye'de Gazetecilerin Ekonomik ve Sosyal Statüsü
The Economic and Social Status of Journalists in Turkey in 2000
PDF

Hüseyin ÇELİK
Yerel Kültürün Ayak Sesleri: Yeni Gerçekçilik Akımı Doğrultusunda "Dondurmam Gaymak" Filmi
The Return of the Local: An Analysis of Turkish Neo Realism Through "Dondurmam Gaymak"
PDF

Mustafa YAĞBASAN
Arap Medyasında Türkiye'nin Değişen Siyasal Algısı
The Changing Face of Turkey's Political Perception in Arab Media
PDF