Güz 2011 Sayısı / Güz 2011 Issue

Güz 2011 Sayısı / Güz 2011 Issue​
Cilt 2 - Sayı 3 / Volume 2 - Issue 3

Şeyda BARLAS BOZKUŞ
Kültür Diplomasisinin Sınırları: Türk Kültürü ve Sanatının Uluslararası Platformlarda Tanıtımı (1980 - 2010)
Boundaries of Cultural Diplomacy: The International Representation of Turkish Culture and Art (1980-2010)
PDF

Barış BULUNMAZ
Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği
Use Of Social Media In Automotive Sector And the Fiat Case
PDF

Birol GÜLNAR
Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı
Acculturation And Media Using Among Foreign Students
PDF

Uğur Zeynep GÜVEN
Ekranda Sınıf ve Aile: Prime-Time Televizyon Dizileri Türkiye'de Aile İmajları mı Yaratıyor?
Social Class and Family On Screen: Do Prime-Time Television Series "Create" Images of Family in Turkey?
PDF

Tülay ŞEKER - Selahattin ÇAVUŞ
"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" Dizisinin Alımlama Analizi
Behzat Ç. An Ankara Detective: An Audience Perception Analysis
PDF

Raci TAŞCIOĞLU
2011 Universiade Kış Bağlamında Türk Yazılı Basınında Erzurum'un Tanıtımı
Publicity of Erzurum at the Turkish Written Press in the Context of the 2011 Winter Universiade Games
PDF

Canan ULUYAĞCI - Sezen ÜNLÜ - Sevil UZOĞLU BAYÇU
TV Dizilerindeki Mekanlarda Kültürel Yansımaların Göstergebilimsel Çözümlenmesi: Canım Ailem
A Semiotic Analysis of Location in TV Series and Their Cultural Indicators: The Case of Canım Ailem
PDF

Sevil UZOĞLU BAYÇU - Sezen ÜNLÜ - Canan ULUYAĞCI
Halkla İlişkiler Açısından Yerel Yönetimleri Değerlendirmek: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Örneği
Assessing Local Administrations In Respect of Public Relations: Eskişehir Tepebaşı Municipality Sample
PDF

Ebru UZUNOĞLU
Reklamcı Olarak Tüketici: Kavramsal Bir Bakış Açısı
Consumer As Advertiser: A Conceptual Perspective
PDF