Güz 2014 Sayısı / Fall 2014 Issue

Güz 2014 Sayısı / Fall 2014 Issue​
Cilt 5 - Sayı 9 / Volume 5 - Issue 9

Esmail AFGHAHİ & Seyyed Reza Naghib SADAT
A Comparative Study of State News Channels of Iran and Turkey: Content Analysis of Foreign News
PDF

Vesile ÇAKIR & Edanur KINIT 
Televizyon Dizilerinde Ürün Yerleştirme ve Sponsorluğunun Sonuçları
The Results of Product Placement and Sponsorship in Television Series
PDF

Banu DAĞTAŞ & Latif BİLGİLER 
AKP-CHP Polemik Haberlerini Merkez-Çevre Çatışması Teziyle Okumak
Reading AKP-CHP Polemic News Through the Center-Periphery Thesis Lens
PDF

Müge ELDEN, Sinem YEYGEL ÇAKIR & Uğur BAKIR
Bir İkna Edici Teknoloji Olarak Sigara Karşıtı Websiteleri: Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurumların Web Sitelerine Yönelik Kullanıcı Tutumları
Anti-Smoking Websites as a Persuasive Technology: Attitudes Toward the Websites of Profit and Nonprofit Organizations
PDF

Sinem EYİCE BAŞEV
Türk Tüketiçilerin Çevrimiçi Alışveriş Davranışları: Hepsiburada.com Üzerine Bir Araştırma
The Online Buying Behavior of the Turkish Consumer: An Exploratory Study on Hepsiburada.com
PDF

Javanshir GADİMOV
Rusya'da Devlet ve Özel Haber Ajansları: İTAR-TASS, RİA Novosti ve İnterfax
State and Private News Agencies in Russia: ITAR-TASS, RIA Novosti and Interfax
PDF

Mehmet Gökhan GENEL
Haber Anlatı Yapısının Oluşturulma Sürecinde Kadın Söylemi: Avrupa'daki Türk Basını Örneği
Narrative Structure of News and the Discourse on Women: The Case of the Turkish Press in Europe
PDF

Elife KART
Boş Zamanın Çoklu Tüketim Mekanı Olarak İnternet ve Yeni Yaşam Tarzlarının İnşası
The Internet as a Multi-Consumer Space of Leisure and the Construction of New Lifestyles
PDF

Deniz MARMASAN
Bir Mekansal Ayrışma Modeli Olarak Modern Gettolaşma: Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme
Modern Ghettoes as a Spatial Seperation Model: A Study on Television Commercials
PDF

Burcu ÖKSÜZ & Serra GÖRPE
Halka İlişkiler ve İletişim Uzmanları ve Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye'deki Kurumsal İletişim Uzmanları Üzerine Bir Çalışma
The Role of the Turkish Public Relations/Communication Professionals in Corporate Social Responsibility: A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey

PDF

Erdem ÖNGÜN & Aşkın DEMİRAĞ
Facebook Kullanıcılarının Güvenlik ve Gizlilik Ayarları Kapsamında Engelleme Eğilimlerinin Ölçümüi
An Evaluation of Facebook Users' Blocking Tendencies Regarding Their Privacy and Secrecy Settings
PDF

Selami ÖZSÖY 
Futbolun Sözel Hali: Televizyon Programları
The Verbal State of Football: Television Programs
PDF

Aybike PELENK ÖZEL & Nuray YILMAZ SERT
Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırman
Corporate Blogs as a Tool of Digital Public Relation: A Research on Turkey’s First 100 Companies
PDF

Aybike SERTTAŞ
V for Vendetta Filminin Alımlama Analizi ve Sinemada Televizyon
Reception Analysis of V for Vendetta and Television in Cinema
PDF

Faruk TEMEL, Onur ÖNÜRMEN & Mehmet KÖPRÜ
Seçim Kampanyalarında Dijital Araçlar ve İnternetin Yeri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Digital Means and the Internet During Electoral Campaigns: A Caset Study on University Students
PDF

Fuat USTAKARA
Küreselleşmenin Sürükleyeci Gücü Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme
Public Relations as the Fluent Power Globalization and Globalization Which Converts Public Relations
PDF

Tunç YILDIRIM
Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı Filminin Eleştirel Alımlaması
The Critical Reception of Metin Erksan's Movie Time for Love
PDF

Aslı YURDİGÜL & İbrahim Ethem ZİNDEREN
Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları
The Horror Icons Created by Special Effect in Turkish Cinema
PDF