Güz 2016 Sayısı / Fall 2016 Issue

Güz 2016 Sayısı / Fall 2016 Issue​
Cilt 7 - Sayı 13 / Volume 7 - Issue 13

Thomas FOX AVERILL & Bassima SCHBLEY
Food in Literature and Film, Five Meals: Lessons in Cultural Communication
Edebiyatta ve Filmlerde Yemek, Beş Yemek: Kültürlerarası İletişim Dersleri
PDF
Ayşen TEMEL EĞİNLİ & Melis YALÇIN 
Kültürlerarası Yeterliliğin Gelişmesi ve Kültürlerarası Uyum
Developing Intercultural Competence and Intercultural Adjustment
PDF
Erdal DAĞTAŞ & Mehmet EMİR YILDIZ
İktidar ve Bilim: Popüler Bilimin Ekonomi Politiği Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi
Power and Science: A Literature Evaluation on the Political Economy of Popular Science
PDF
Azize ŞAHİN & Elif YOLBULAN OKAN
İnternet Kullanımı Motivasyonlarının Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-WOM) İle İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma 
An Empirical Study on the Determinants of In-Group and Out-Group Electronic Word-Of-Mouth (E-WOM) Communication
PDF
Esra ATİLLA BAL, Selma ÇETİNASLAN ARIKAN & Sezer CİHAN ÇALIŞKAN 
Personality, Values and Career Concerns As Individual Antecedents of Workplace Influence Tactics
İş Ortamında Kullanılan Etkileme Taktiklerinin Bireysel Öncelleri Olarak Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedefleri
PDF
Elif KÜÇÜK DURUR
Çirkin Cadılıktan Güzellik Uzmanlığına Uzanan Yolda: Şifacı Kadınlar 
Women Herbalists/Healers: On the Way from Ugly Witches to Beauty Experts
PDF
Emine UÇAR İLBUĞA
Babamın Sesi ve Annemin Şarkısı Filmlerinde Belleğin İzinden Geçmiş ve Bugün 
The Past and Present in the Footsteps of Memory in the Voice of My Father and Song of My Mother Films
PDF
Tülay YAZICI
Yeni Medyanın Nefret Dili: Suriyeli Mültecilerle İlgili Ekşi Sözlük Örneği
New Media Hate Language: Sample From Ekşi Sözlük Regarding Syrian Refugees
PDF
Gülten ADALI AYDIN
Reklamlar ve Diziler Bağlamında Bir Popüler Kültür İncelemesi: Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Reklam Metinlerine Etkisi
An Analysis of A Popular Culture Case In The Context of Advertisements and Television Serials: The Impact of "Muhteşem Yüzyıl" Television Series on The Advertisement Texts
PDF
İlknur KALAY
Küresel Köy'ün Küyerel Bir Reklence Pratiği Olarak Web Dizisi: Proje 13 Örneği
Webisode as a Glocal Advertainment Practice of the Global Village: The Case of Project 13
PDF
Deniz AKÇAY & Sarp BAĞCAN
Intercultural Communication and Crisis Management: IKEA Case Study
Kültürlerarası İletişim ve Kriz Yönetimi: IKEA Örnek Olay İncelemesi
PDF