Güz 2018 Sayısı / Fall 2018 Issue

Güz 2018 Sayısı / Fall 2018 Issue
Cilt 9 - Sayı 17 / Volume 9 - Issue 17

Ulaş Başar GEZGİN
Studying for One’s Self vs. Studying for (Significant) Others: A Critical Review of the Notion of Academic Motivation in Asia
Kendin İçin ya da (Değer Verdiğin) Birileri İçin Çalışmak: Asya’da Akademik Güdülenme
Kavramına İlişkin Eleştirel Bir İnceleme
PDF

Oliver MTABURI & Mankolo LETHOKO
An MBA Graduate as an “Informed Generalist”: Is This Good Enough for Employers? A
Case Study of South African Business Schools
MBA Programından “Genel Kültür Seviyesinde” Mezun Olmak: Çalışanlar İçin Yeterli
mi? Güney Afrika’daki İşletme Okulları Üzerine Vaka Çalışması

PDF
Aysel MORİN
Typifying Terror: The Pattern of Storytelling in Terror News and the Case of San Bernardino
Shooting
Tipikleştirilen Terör: Terör Haberlerindeki Hikaye Anlatımı Örüntüleri ve San Bernardino
Saldırısı Örneği
PDF
Emrah BUDAK
Discourse in News and Pro-peace Journalism: The Case of Shooting Down the Russian
Attack Aircraft
Haberde Söylem ve Barış Yanlısı Gazetecilik: Düşürülen Rus Saldırı Uçağı Örneği
PDF
Yusuf DEVRAN & Ömer Faruk ÖZCAN
Suriye Savaşının Habercilik Pratiklerine Etkisi: İliştirilmiş Gazeteciliğe Karşı Aracılı
Gazetecilik
The Influence of the Syrian War on War Correspondence: Mediated Journalism Versus
Embedded Journalism
PDF
Erdal DAĞTAŞ & Ozan YILDIRIM
Kültürel Emperyalizm Çerçevesinde Tüketim Pratiklerinin Türkiye Basınındaki
Yansımalarının Çözümlenmesi: 24 Kasım 2017 “Kara Cuma” Örneği
Analysing How Consumption Practices Are Reflected in Turkish Media through the
Framework of Cultural Imperialism: November 24, 2017 “Black Friday” Example
PDF
Özlem AKKAYA
“The Crisis of Masculinity” on the Screen: Conflicted Masculinities in Behzat Ç. Bir Ankara
Polisiyesi
and Poyraz Karayel
Ekranda “Erkeklik Krizi:” Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Poyraz Karayel’de Çatışmalı
Erkeklikler
PDF
Nadirabegim ESKİÇORAPÇI
Media and Democracy in Kyrgyzstan: The Electoral News Coverage in the 2010 General
Elections
Kırgızistan’da Medya ve Demokrasi: 2010 Genel Seçimlerinin Basında Sunumu
PDF
İhsan EKEN
Herkes için Erişilebilir İletişim, Görme Engelli Kullanıcıların Mobil Erişebilirliği:
Kullanılabilirlik Yaklaşımı ile e-Devlet uygulamasının Analizi
Accessible Communication for Everyone, Mobile Accessibility of Visually Impaired Users:
Analysis of e-devlet Applications with Usability Approach
PDF
Tülay YAZICI
Amatör İnovasyonun Destekçisi “Crowdfunding”: “Buluşum” Sitesi Üzerine bir İnceleme
"Crowdfunding," Supporter of Amateur Innovation: A Review on the "Buluşum" Web Site
PDF
Burcu KAYA ERDEM & Derya GÜL ÜNLÜ
Dijital İletişim Ortamlarındaki Yazım Yanlışlarının Okuyucular Tarafından
Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir İnceleme
A Review of Readers' Evaluations of the Typing Errors in Digital Communication
Environments
PDF
   
Sunum/Presentation  
Bahtiyar Ahu ALPASLAN & Ecemnur DELİBALTA
Akıllı Nesnelerin Kişiselleştirilmiş Gerçek Zamanlı Pazarlamaya Yansımaları
Reflection of The Internet of Things(IoT) to Personalized Real-Time Marketing
PDF