Güz 2022 Sayısı / Fall 2022 Issue

Güz 2022 Sayısı / Fall 2022 Issue
Cilt 13 - Sayı 25 / Volume 13 - Issue 25

Prof. Dr. Ayseli USLUATA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

 

PDF

Hatikanganwi MAPUDZİ & Oluyinka OSUNKUNLE & Clayton PEEL
Participatory Journalism-An Unimagined Consequence of Evolving Media Technologies: An Analysis of Selected Media Houses
Katılımcı Gazetecilik-Gelişen Medya Teknolojilerinin Beklenmedik Sonucu: Seçilmiş Medya Kuruluşları Üzerine Bir Analiz

PDF

Şeyma ERBEN & Muhammed BAHTİYAR & Gorg MALLIA
How Does Mainstream Culture Threaten Digital Activism? A Qualitative Study on the Online Lynching Experiences of Vegan Activists
Anaakım Kültür Dijital Aktivizmi Nasıl Tehdit Ediyor? Vegan Aktivistlerin Çevrim içi Linç Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

PDF

Zeynep ALKAN & Sevilay ULAŞ
Relation Between Influencers and Generation Z: Following and Interest Levels in The Pandemic Process
Influencer'lar ve Z Kuşağı Arasındaki İlişki: Pandemi Sürecinde Takip ve İlgi Düzeyleri

PDF

Sunguralp ŞOLPAN
Doctors versus Unmasked Individuals: The Representation of Pandemic Rules on Turkish Television
Doktorlar Maskesizlere Karşı: Pandemi Kurallarının Türk Televizyonlarında Temsili

PDF

Thomas Fox AVERILL
Robert Burns & African American Poetry: Struggle and Song
Roberts Burns & Afro-Amerikan Şiiri: Mücadele ve Şarkı

PDF