İndeks / Index

Global Media Journal--Turkish Edition'ın Yer Aldığı İndeksler / Veri Tabanları
Global Media Journal--Turkish Edition is Listed by the Following Indexes / Databases

EBSCOhost Research Databases  
IBSS / ProQuest