Son Sayı / Current Issue

Bahar 2023 Sayısı / Spring 2023 Issue
Cilt 13 - Sayı 26 / Volume 13 - Issue 26

Assist. Prof. Özge ERBEK KARA  &  Assoc. Prof. Özlem AKKAYA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief

PDF

Kaan TAŞBAŞI
Kültür Yoluyla Kentin Pazarlanması Örneği Olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
Beyoğlu Culture Road Festival as a Way of Marketing the City Through Culture

PDF

Yağmur ÖNGÜN & Ömer ÖZER
Kadın Cinayetleri Haberlerinin Sunumunda İdeolojik Üretim: Eleştirel Söylem Çözümlemesi Yaklaşımı
Ideological Production in the Presentation of Femicide News: A Critical Discourse Analysis Approach

PDF

Itai ZVIYITA & Hatikanganwi MAPUDZI
An Intersectional Analysis of the Experiences of Women Journalists in Selected African Newsrooms
Afrika Haber Odaları Örnekleminde Kadın Gazetecilerin Deneyimlerine İlişkin Kesişimsel Bir Analiz

PDF

Deniz Julia DEMİRAL & A. Banu BIÇAKÇI
An Exploratory Analysis on Strategic Communications of NGOs in İzmir
İzmir’deki STK’ların Stratejik İletişimlerine İlişkin Keşifsel Bir Analiz

PDF

Derya Nil BUDAK
Agricultural Communications As An Applied Theoretical Field: A Conceptual Framework
Uygulamalı Teorik Bir Alan Olarak Tarımsal İletişim: Kavramsal Çerçeve

PDF