Yazar Yönergeleri / Author Guidelines

Makale Gönderimi

Makaleler çağrıda verilen e-mail adresine gönderilmelidir. Yazarlar çalışmalarının tümünün özgünlüğünden emin olmalı,  başkalarının çalışmaları ve/ ya da sözcükleri kullanılmışsa bunu belirtmelidirler. İntihal etik olmayan yayın davranışıdır ve kabul edilemez. Temelde aynı olan araştırma birden fazla dergide yayınlanamaz.

Kabul / Ret

Makalelerin hakem değerlendirme sürecinden geçmesi gerekmektedir. Editörler Sorumlu Editörün denetiminde hakemlik sürecini yönetir. Editörler, makaleleri alanlarına göre uzman akademisyenlere hakemlik yapmaları için iletirler. Makalelerin hakemlik süreci gönderildiği tarihe göre 2 ile 4 ay arasında sürer. Hakemlik süreci gizlidir.  Hakemler inceledikleri makaleleri önyargısız olarak değerlendirir ve yazarların makalelerini geliştirmeleri için yaptıkları önerileri açık bir dille belirtirler. Hakemlik süreci bittiğinde editörler yazarlara değerlendirme sonuçlarını ve kararları bildirirler. Bütün kabul ve ret kararları sondur.

Telif Hakkı

Yazarların GMJ--TR’ye gönderdikleri makalelerin benzer versiyonlarının başka bir yerde daha önce basılmamış ve başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmaları gerekir.

Yazarlar, daha önce yayımlanmış bir malzeme (çizelge, grafik, fotoğraf, resim vb) kullanıyorlarsa, telif hakkı sahibinden izin almak zorundadırlar.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)


Submission of Manuscript

All manuscripts must be submitted directly electronically, using the e-mail address provided in the call for papers.

Authors should ensure that their work is entirely original, and if the work and/or words  of others have been used, it has to be acknowledged. Plagiarism in all forms constitudes unethical publishing behavior and id unacceptable.

Acceptance/Rejection Decision

Manuscripts  will go through a  refereeing process. The  Editor-in-Chief manages the refereeing process in consultation with the  Editors. The process takes from 2 to 4 months depending on the date of submission. Upon completion of the review process, the  editors notify authors about the decision outcome. All acceptance/rejection decisions are final.

Copyright

By providing submissions to the GMJ--TR, the authors acknowledge that the manuscripts, or similar versions of them, have never previously been published and are not under consideration by another journal or publisher. Furthermore, the authors confirm that the manuscripts do not infringe upon copyright laws, whether they apply to the images, figures, tables, or the quotations used. Although GMJ--TR retains copyright and that contributing authors give permission to GMJ--TR to reprint their published papers, review articles, book reviews, etc. in other electronic and print formats, including books, etc., authors may request permission from the Editor-in-Chief to re-publish their manuscripts in other publication outlets. Views expressed in GMJ--TR are not necessarily endorsed by the Editor-in-Chief, Editorial Board, Advisory Board, or the Yeditepe University. The authors remain the sole responsible party for the content of the manuscript.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)