Skip to main content

Spring 2011 Issue

Bahar 2011 Sayısı / Spring 2011 Issue​ 
Cilt 1 - Sayı 2 / Volume 1 - Issue 2

Ayşe Banu BIÇAKÇI 
Halkla İlişkilerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Ölçümü 
Measuring Corporate Social Responsibility Perceptions in Public Relations
PDF
Banu AKDENİZLİ 
İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternet'in Ulusal ve Uluslararası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme 
Internet, Sovereignty and the State: An Evaluation on How the Internet Influences National and International Governance
PDF
Cengiz ANIK - Ayşe Gül SONCU 
Kültür, Medeniyet ve Modernizm Üzerine "Yaprak Dökümü" Bağlamında Bir Değerlendirme 
An Evaluation On Culture, Civilization and Modernism in the Context of "Yaprak Dökümü
PDF
Ebru ÖZGEN 
Halkla İlişkiler ve Medyanın İşaret Ettiği Sorunlar Üzerine Bir Tartışma 
Public Relations and an Argumen about Problems of New Media
PDF
Melis ERGENEKAN 
Ahmet Rıza Bey ve Meşveret Gazetesi 
Ahmet Rıza and Mechveret
PDF
Özlem BAYRAKTAR AKKAYA 
Çingeneler: "Başka Bir Dünyanın İnsanları" 
Gypsies: "The People of Another World"
PDF
Rıdvan ŞENTÜRK 
Jean-Luc Godard'ın Filmleri ve Estetik Manifestosu 
The Movies of Jean-Luc Godard and his Aesthetic Manifesto
PDF
Yusuf DEVRAN - Gülcan SEÇKİN 
12 Eylül Referandumunun Sosyal ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi 
The September 12 Referandum and its Social and Political Assesments
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr