Skip to main content

Spring 2013 Issue

Bahar 2013 Sayısı / Spring 2013 Issue​ 
Cilt 3 - Sayı 6 / Volume 3 - Issue 6

Erhan AKYAZI - Aylin TUTGUN ÜNAL 
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı 
Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students
PDF
Niyazi AYHAN 
İktidarın Kamuya Yansıma Biçimleri Üzerinden Sokak Adlandırmaları: Bişkek Kenti Toponomi Denemesi 
Hegenomy and Power Reflection in the Art of Street Naming: A Toponomy of Bishkek City
PDF
Şeyda BARLAS BOZKUŞ 
Kültürel Mirasın Tüketimi: Miniatürk Örneği Üzerinden Türk Kültür Turizmi ve Politikasının İncelenmesi 
Consuming Cultural Heritage: Tourism and Cultural Policy in the Case of Turkey's Miniatürk Theme Park
PDF
A.Banu BIÇAKÇI 
Şehir Markalaması: Pécs and Ruhr'un Retorik Sunumlarında Gizli Ayrıntılar 
City Branding: Hidden Details in the Rhetorical Representations of Pécs and Ruhr
PDF
Özgür KÖSEOĞLU 
Bir Pazarlama İletişimi Ortamı Olarak Facebook:  Reklam ve Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz 
Facebook as a Marketing Communication Medium: a Comparative Analysis of Advertising and Electronic Word of Mouth
PDF
Özlem OĞUZHAN 
Neoliberal Politikaların Üniversitelere Etkisi ve Bir Praksis Çabası Olarak "NeDeN?" 
The Influence of Neoliberal Policies on Universities: Analysis Praxis of "NeDeN?"
PDF
Melis OKTUĞ ZENGİN - İbrahim ZENGİN 
Yol Filmlerinde Bir Anlatım Öğesi Olarak Yol ve Yolculuk Kavramları: Easy Rider Örneği 
The Concepts of Road and Journey as Narrative Tools in Road Movies: TheEasy Rider Case
PDF
Perrin ÖĞÜN EMRE 
"Başka Bir Dünya" İçin Ağ Atmak: Siber Ortamda Üç Barış Hareketi  
Networking for "Another World" Three Peace Movements in Cyberspace
PDF
Mustafa ŞEKER - İbrahim TORUK - Rengim SİNE 
Töre Cinayetlerinin Türk Medyasında Sunumu: Mardin Katliamı 
The Representation of Honor Killings in Turkish Media: The Mardin Massacre
PDF
Tülay ŞEKER - Salih TİRYAKİ 
Savaş Fotoğrafçısı Filminin Alımlama Analizi 
The Reception Analysis of the War Photographer
PDF
Neda ÜÇER 
Pembe Diziler "Sanal Dünya"nın" Yaratılması: Kurtlar Vadisi'nin Analizi ve Dizinin Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde Sunumu 
Creation of a "Virtual World" via Soap Opera: Analysis of the Valley of the Wolves and Associated Coverage in Hürriyet and Milliyet Newspapers
PDF
Mine YENİÇERİ ALEMDAR - Nahit Erdem KÖKER 
Öğrencilerin Okul Kültürü Algısı Üzerine Amprik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği 
An Empirical Research on Students' Perception of School Culture: Ege University Faculty of Communication Students as a Case
PDF
Göktürk YILDIZ 
Irak Müdahalesi Öncesi Tezkere Oylaması Sürecinde Türk Medyasında Tutum Analizi: Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetesi Örneği 
An Attitude Analysis of Turkish Media Before the Iraq Intervention and Peace Journalism: Examples from Milliyet, Cumhuriyet and Zaman Newspapers
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr