Skip to main content

Spring 2015 Issue

Bahar 2015 Sayısı / Spring 2015 Issue​ 
Cilt 5 - Sayı 10 / Volume 5 - Issue 10

Nurdan AKINER & İpek BOĞATUR 
Alman Sinemasında Türkiye Kökenli Kadınların Temsili: Beyaz Perdenin Kadın Kurbanlarından Melezliğin Hazzına 
The Representation of Turkey-Rooted Women in German Cinema: From the Woman Victims of the Silver Screen to the Pleasure of Hybridism
PDF
Neslihan ALPAY, Hasan Kemal SUHER & Ali Atıf BİR  
Türkiye'de Teknolojik Ürün Reklamlarında Kadın ve Erkek Portreleri 
The Portrayal of Women Compared to Men in Technological Product Print Advertisements in Turkey
PDF
Şükrü BALCI & Tuba BOR   
Siyasal Bilgilenmede Televizyonun Önem Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme 
The Level of Importance of Television in Political Informing: A Study on University Students
PDF
Emel BAŞTÜRK-AKCA, İdil SAYIMER & Seda ERGÜL  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği 
Middle School Students' Social Media Use and Their Cyberbullying Experience: A Case Study from Ankara
PDF
Selçuk ÇETİN 
2014 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz 
TA Comparative Analysis of the Metropolitan Municipality Candidates Twitter Use During the 2014 Local Election Campaign in Turkey
PDF
Erdal DAĞTAŞ & Mehmet Emir YILDIZ 
Türkiye'de "İzleyicini Metalaşması": Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi 
The "Commodification of the Audience" in Turkey: A Critical Political Economy Analysis of the Social Media Ratings of TV Series
PDF
Gözde DEDEOĞLU 
Gezi Eylemlerinin Türk Yazılı Basınında Temsili 
The Representation of the Gezi Movement in the Turkish Print Press
PDF
Şeyma Esin ERBEN & Jale BALABAN-SALI 
Blogalanda Blog Yazarlarının Etkileşim Biçimleri ve Görsel Öğelerin Kullanımı 
Blogger Interaction Styles and the Use of Visuals in the Blogospheres
PDF
Suncem KOÇER 
Belgesel Filmler Toplumsal Dönüşüme Etki Edebilir Mi?: Koalisyon Modeli ve Benim Çoçuğum Örneği 
Documentary Films and Their Social Impact? An Analysis of My Child Through the Coalition Model
PDF
Nurdoğan RİGEL & Onur DURSUN 
Kültür Endüstrisinin Sahte Rasyonelitesi: Yıldız Falları (Los Angeles Times'tan Hürriyet'e Yıldız Falları Analizi ) 
The Pseudo Rationality of the Culture Industry: Horoscopes (Horoscopes Analysis From the Los Angeles Times to Hürriyet)
PDF
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN & Mustafa İŞLİYEN 
Çocuklarda Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi 
An Analysis of Children's Media Perception Through Drawings
PDF
Sedat ÖZEL 
Bir Yayın Platformu Olarak İnternette Çevrimiçi Videolar ve Kullanıcılarının Doyum Faktörleri 
Online Videos as Broadcast Platform on the Internet and the Gratification Factors of Users
PDF
Gülay ÖZTÜRK & Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR 
Ülke İmajının ve Ülke İtibarının Marka Tercihine Etkisinde Menşe Ülke Kavramının Rölü: Türk Tüketiciler Üzerine bir Araştırma 
The Role of the Country of Origin Concept on the Effect of Country Image and Country Reputation on Brand Preference: A Study on Turkish Consumers
PDF
Elif ÜSTÜNDAĞLI & Ebru GÜZELOĞLU 
Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz 
The Green Consumer Profile and Youth: An Analysis on Awareness, Attitude and Behavior
PDF
Ceren YEGEN 
Çocuk Cinayeti Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu: POSTA Gazetesi Örneği 
The Presentation of Child Murder News in the Turkish Written Press: POSTA Newspapers
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr