Skip to main content

Autumn 2011 Issue

Güz 2011 Sayısı / Güz 2011 Issue​ 
Cilt 2 - Sayı 3 / Volume 2 - Issue 3

Şeyda BARLAS BOZKUŞ 
Kültür Diplomasisinin Sınırları: Türk Kültürü ve Sanatının Uluslararası Platformlarda Tanıtımı (1980 - 2010) 
Boundaries of Cultural Diplomacy: The International Representation of Turkish Culture and Art (1980-2010)
PDF
Barış BULUNMAZ 
Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği 
Use Of Social Media In Automotive Sector And the Fiat Case
PDF
Birol GÜLNAR 
Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı 
Acculturation And Media Using Among Foreign Students
PDF
Uğur Zeynep GÜVEN 
Ekranda Sınıf ve Aile: Prime-Time Televizyon Dizileri Türkiye'de Aile İmajları mı Yaratıyor? 
Social Class and Family On Screen: Do Prime-Time Television Series "Create" Images of Family in Turkey?
PDF
Tülay ŞEKER - Selahattin ÇAVUŞ 
"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" Dizisinin Alımlama Analizi 
Behzat Ç. An Ankara Detective: An Audience Perception Analysis
PDF
Raci TAŞCIOĞLU 
2011 Universiade Kış Bağlamında Türk Yazılı Basınında Erzurum'un Tanıtımı 
Publicity of Erzurum at the Turkish Written Press in the Context of the 2011 Winter Universiade Games
PDF
Canan ULUYAĞCI - Sezen ÜNLÜ - Sevil UZOĞLU BAYÇU 
TV Dizilerindeki Mekanlarda Kültürel Yansımaların Göstergebilimsel Çözümlenmesi: Canım Ailem 
A Semiotic Analysis of Location in TV Series and Their Cultural Indicators: The Case of Canım Ailem
PDF
Sevil UZOĞLU BAYÇU - Sezen ÜNLÜ - Canan ULUYAĞCI 
Halkla İlişkiler Açısından Yerel Yönetimleri Değerlendirmek: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Örneği 
Assessing Local Administrations In Respect of Public Relations: Eskişehir Tepebaşı Municipality Sample
PDF
Ebru UZUNOĞLU 
Reklamcı Olarak Tüketici: Kavramsal Bir Bakış Açısı 
Consumer As Advertiser: A Conceptual Perspective
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr