Ana içeriğe atla

Bahar 2020 Sayısı

Bahar 2020 Sayısı / Spring 2020 Issue 
Cilt 10 - Sayı 20 / Volume 10 - Issue 20

Thabiso MUSWEDE & Mokoko SEBOLA 
The Mandela Legacy: A Creation of the Media or Product of Astute Leadership? 
Mandela Mirası: Medyanın Yaratımı mı Ferasetli Liderliğin Ürünü mü?
PDF
Ulaş Başar GEZGİN 
Social Representations of Buddhism on Turkish Newspapers 
Türkiye Gazetelerinde Budizm’in Toplumsal Temsilleri
PDF
Faton ISMAJLI 
Transforming News Journalism from Newspapers into Online Media Outlets in Kosovo 
Haber Gazeteciliğini Gazetelerden Kosova'daki Çevrimiçi Medya Kuruluşlarına Dönüştürmek
PDF
Semay Buket ŞAHİN 
Medya Çalışmalarında Medyumu İncelemek İçin Yeni Bir Yöntem: Medya Arkeolojisi 
A New Methodology for Studying the Medium in Media Studies : Media Archeology
PDF
Züleyha ÖZBAŞ ANBARLI 
Dijital Etnografi: Dijital Uzamı Anlamak İçin Bir Yöntem 
Digital Ethnography: A Method to Understand Digital Space
PDF
H. Aydan SİLKÜ BİLGİLİER & Celal KOCAÖMER 
Instagram in the Context of Dialogic Communication: A Content Analysis for Top Performing Brands on Instagram 
Diyalogsal İletişim Bağlamında Instagram: Instagramda En İyi Performans Gösteren Markalara Yönelik Bir İçerik Analizi
PDF
Ezgi SAATÇİOĞLU & Ayda SABUNCUOĞLU İNANÇ 
Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Ekseninde Instagram Kullanım Güdüleri, Cinsiyet ve Yaş İlişkisi Üzerine Bir Araştırma 
A Research on the Relationship Between Instagram Usage Motives, Gender and Age from the Perspective of Uses and Gratifications Theory
PDF
Ömür TALAY 
Digital Surveillance Perception in Mobile Media Advertisements: A Comparison between Digital Generations 
Mobil Ortam Reklamlarında Dijital Gözetim Algısı: Dijital Kuşaklar Arasında Bir Karşılaştırma
PDF
Emel KARAYEL BİLBİL & Didem ATALAY 
Sosyal Medya Ekseninde Mahremiyetin Dönüşümü ve Benlik İnşası 
Transformation of Privacy and Self-Construction in Terms of Social Media
PDF
Ebru HAN KUNDAKÇI 
2000’li Yıllarda Alman Televizyonun Komedi Furyasında Etnik Komedi Programı Was Guckst Du?! ve Türk Göçmenlerin Temsili 
The Representation of Turkish Migrants on the Ethno-Comedy Programme Was Guckst Du?! During the Comedy Trend on German Television in the 2000s
PDF
Ebru GÜZEL 
Yetişkinleştirilen Çocuk “Tween” ve "Eşikergen” Kavramı 
Adultization of Childhood “Tween”
PDF
Funda KAYA & Eleni VARMAZI 
Meekness is not Weakness: Memory as Resistance in Hulu’s The Handmaid’s Tale (2017- ) 
Uysallık Zayıflık Değildir: Hulu’nun The Handmaid’s Tale (2017- ) Dizisinde Direniş Olarak Hafıza
PDF
İpek ÖZGEN 
A Comparison Study: How the Rise of Shopping Malls in Istanbul Transformed Young Professional Women’s Self-Identification, Self-Representation and Self-Discipline under the Gaze of Others? 
Bir Karşılaştırma Çalışması: İstanbul'da Alışveriş Merkezlerinin Yükselişi Genç Profesyonel Kadınların Öz Tanımlama, Öz Temsil ve Öz Disiplinini Diğerlerinin Bakışları Altında Nasıl Dönüştürdü?
PDF
Deniz GÖNÇ & Pelin HÜRMERİÇ 
Kurumsal Kimliğin Dijitalleştirilmesinde Kullanılan Parametreler 
Parameters Used for Digitize Corporate Identity
PDF
Yağmur İSFENDİYAROĞLU & Özlem AKKAYA 
Kamu Diplomasisinin Bir Aracı Olarak Kültürel Diplomasi: Küba Kültür Derneği Örneği 
Cultural Diplomacy as an Instrument of Public Diplomacy: The Case of Küba Kültür Derneği (Cuba Culture Association)
PDF
Demet LÜKÜSLÜ & Hakan YÜCEL 
“Metro Değil Retro!”: Geleneksel Siyaset Eleştirisi ve Alternatif Bir Siyaset Arayışı Örneği Olarak Şafak Tanrıverdi’nin 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Kampanyası 
“Not Metro but Retro!”: Şafak Tanrıverdi’s Political Campaign in 2014 Local Elections running for Istanbul Metropolitan Municipality Mayor as a Critique of Traditional Politics and Search for Alternative Politics
PDF
Çilem Tuğba KOÇ 
Gendered Online News Media: Analyzing News Reporting on Turkish News Websites 
Cinsiyetçi Online Haber Medyası: Türkiye’deki Haber Web Sitelerinin Haberleştirme Biçimlerinin Analizi
PDF
Beril AKINCI VURAL & Serkan KIRIKÇI 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Türkiye’de Uygulanan Projelere Yönelik Çoklu Örnek Olay Analizi 
The Role of Social Responsibility Projects on Regional Development: Multiple Case Analysis of Projects Applied in Turkey
PDF
Sunguralp ŞOLPAN 
“Do Packages Talk?” 
Mind Meandering with Message and Meaning on Everyday Packaging Products 
“Ambalajlar Konuşur mu?” Gündelik Ambalaj Ürünlerinin Üstündeki Mesajlar ve Anlamlarla Zihin Dolandırma İşlemleri
PDF
Esra ATİLLA BAL & Selma ARIKAN 
The Impact of a Career Development and Planning Course on University Students’ Career Adaptability Levels 
Kariyer Gelişimi ve Planlaması Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Uyum Düzeylerine Etkisi
PDF
Murat SAĞLAM 
Sağlık Evi Ebelerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi 
Study on Subjective Well-Being for Midwives of Health Care Center
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr