Ana içeriğe atla

GMJ-TR

Global Media Journal, The Global Network of Communication Scholars ağının bir parçası olarak Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli dillerde yayım yapmaktadır. Yayım hayatına 2010 yılında başlayan Global Media Journal Turkish Edition (GMJ-TR), Yeditepe Üniversitesi’nin katkılarıyla iletişim ve medya çalışmaları alanlarındaki bilimsel çalışmalara odaklı, ücret talep etmeyen, açık erişimli ve çevrimiçi olarak yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2023 Güz Sayısı 
Cilt 14, Sayı 27 - Tüm Sayı PDF
Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK KARA  &  Doç. Dr. Özlem AKKAYA
Genel Yayın Yönetmeninden

PDF

Araştırma Makaleleri  
Cilt 14, Sayı 27
Foluke B. BAMIGBOYE & Oluyinka OSUNKUNLE
Content Development as a Catalyst For Listeners Participation in Community Radio Programming: Lessons From Forte FM
Topluluk Radyo Programlarında Dinleyici Katılımının Katalizatörü Olarak İçerik Geliştirme: Forte FM'den Dersler

ss.
1 - 20

PDF

Rengim SİNE NAZLI & Bilal Erkan DEĞER
Radyo Dinleyiciliğinden Podcast Dinleyiciliğine: Değişen Dinleme Alışkanlıkları
From Radio Listener to Podcast Listener: Changing Listening Habits

ss.
21 - 35

PDF

Hande TERCAN BİNGÖL & Emel KARAYEL BİLBİL
Gaming for a Purpose: Exploring the Role of Uses and Gratifications in VR Games
Sanal Gerçeklik Oyunlarında Kullanımlar ve Doyumlar Teorisinin Rolü Üzerine Bir Araştırma

ss.
36 - 58

PDF

Oytun DOĞAN
Tüketim Kültüründe Sanat: Bütünleşik Sanat Pazarlaması Hakkında Bir Değerlendirme 
Art in the Culture of Consumption: An Evaluation of Integrated Art Marketing

ss.
59 - 78

PDF

Ömer ÖZER & Yavuz TUNA
Sosyo-Bilişsel Söylem Çalışması Perspektifinden Bir Kadın Cinayeti Haberinin Çözümlemesi 
Analysis of a Femicide News from the Perspective of Socio-Cognitive Discourse Study

ss.
79 - 95

PDF

 

yusuf
Gelecek Sayı için Çağrı
Cilt: 14, Sayı: 2831.05.2024
Metrikler
Cilt: 13Sayı: 27
Makale: 5
 

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr