Ana içeriğe atla

Güz 2021 Sayısı

Güz 2021 Sayısı / Fall 2021 Issue
Cilt 12 - Sayı 23 / Volume 12 - Issue 23

Prof. Dr. Ayseli USLUATA 
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief
PDF
Erdem GÜVEN 
Manuel Castells’in Ağ Toplumu Kavramı ve Ötekiler: Yeni Toplumsal Hareketler ve Marjinal Yapılanmalar 
Manuel Castells’ Network Society Concept and the Others: New Social Movements and 
Marginal Structures
PDF
Hidaye Aydan SİLKÜ BİLGİLİER & Pelinsu İNCELİ 
Yeni Medyada Cinsel Kimlik Temelli Nefret Söyleminin Üretimi ve Yayılımı: Youtube Örneği 
Production and Spread of Sexual Identity-Based Hate Speech in New Media: 
Example of Youtube
PDF
Ayşe Fulya ŞEN & Hülya TAŞ 
Gençlerin Dijital Kamusal Alan Pratikleri: “Gri Bölge” Gençlik İnisiyatifi Örneği 
Digital Public Sphere Practices of the Young: The Case of "Gri Bölge" Youth Initiative
PDF
Züleyha ÖZBAŞ ANBARLI 
Dijital Ağda İlişkiler: Kullanıcıların Tinder Deneyimleri 
Relationships in Digital Network: Tinder Users’ Experiences
PDF
Selcan YEŞİLYURT 
Halkla İlişkilerde Etik: Meslekleşme Yolunda İletişim Etkinliğine Bağlı Etik Sorumlulukların Temelleri Üzerine Bir İnceleme 
Ethics in Public Relations: A Study on the Foundations of Ethical Responsibilities in 
Relation to Communication Activity on the Path to Professionalization
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr