Ana içeriğe atla

Güz 2022 Sayısı

Güz 2022 Sayısı / Fall 2022 Issue
Cilt 13 - Sayı 25 / Volume 13 - Issue 2

Prof. Dr. Ayseli USLUATA 
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief
PDF
Hatikanganwi MAPUDZİ & Oluyinka OSUNKUNLE & Clayton PEEL 
Participatory Journalism-An Unimagined Consequence of Evolving Media Technologies: An Analysis of Selected Media Houses 
Katılımcı Gazetecilik-Gelişen Medya Teknolojilerinin Beklenmedik Sonucu: Seçilmiş Medya Kuruluşları Üzerine Bir Analiz
PDF
Şeyma ERBEN & Muhammed BAHTİYAR & Gorg MALLIA 
How Does Mainstream Culture Threaten Digital Activism? A Qualitative Study on the Online Lynching Experiences of Vegan Activists 
Anaakım Kültür Dijital Aktivizmi Nasıl Tehdit Ediyor? Vegan Aktivistlerin Çevrim içi Linç Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
PDF
Zeynep ALKAN & Sevilay ULAŞ 
Relation Between Influencers and Generation Z: Following and Interest Levels in The Pandemic Process 
Influencer'lar ve Z Kuşağı Arasındaki İlişki: Pandemi Sürecinde Takip ve İlgi Düzeyleri
PDF
Sunguralp ŞOLPAN 
Doctors versus Unmasked Individuals: The Representation of Pandemic Rules on Turkish Television 
Doktorlar Maskesizlere Karşı: Pandemi Kurallarının Türk Televizyonlarında Temsili
PDF
Thomas Fox AVERILL 
Robert Burns & African American Poetry: Struggle and Song 
Roberts Burns & Afro-Amerikan Şiiri: Mücadele ve Şarkı
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr