Yeditepe Üniversitesi Kurucusundan

Yeditepe Üniversitesi Kurucusundan

Yeditepe Üniversitesi ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı, dünya kültürünü ve kendi öz benliğini araştırmayı amaçlayan çalışmaları desteklemeyi hedef alarak kurulmuş öncü bir vakıf üniversitesidir. Üniversitemizin seçkin, gelişmeye açık akademik kadrosu ulusal ve küresel çalışmaları yakından izlemekte, teknolojiden yararlanmakta ve uluslararası etkinliklere katılmaktadır. Bu amacı doğrultusunda Global Media Journal başlıklı derginin Türkiye sayısının yayınlanmasını üstlenen, Üniversitemizin küresel bir araştırma ve iletişim ağının parçası olmasını gerçekleştiren akademisyenlerimizi kutluyorum. Bu online dergi kültürlerarası iletişimin, uluslararası anlayışın, kampüsler arası çalışmaların paylaşılmasını sağlayan bir platform oluşturuyor. Aynı şekilde Global Media Journal’ın Türkçe sayısı da ulusal çapta ülkemizdeki tüm üniversitelerle ve dünyanın her yanındaki bilimsel kuruluşlarla bilgi paylaşıyor ve bilgi paylaşımını ve dağıtımını hızlı ve etkin bir biçimde sağlayan, ulaşılması kolay bir akademik ağ görevi yapıyor. Danışma ve yayın kurulları Üniversitemizin ve dünyanın önde gelen akademisyenlerinden oluşan ve sayfalarını Türkiye ve dünyada sürdürülen araştırmalara açan bir derginin “Global Media Journal Turkish Edition” başlığı altında Üniversitemiz akademisyenlerinin yönetiminde çıkarılması bizim için onur vericidir. Yeditepe Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin de ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttıracak bu önemli girişimi sağlayanlara teşekkür etmek isterim. Dergide araştırmalarını paylaşan, yayınlanmasında katkıda bulunan, eleştiri ve yorumlarıyla destek veren akademisyenlere teşekkür ediyorum.


From The Founder of Yeditepe University

Yeditepe University is a pioneering foundation university that supports research into culture and solid self-identity and contributes national and international scientific research. It’s progressive and select academic staff follow national and global studies and are well-equipped with the technological skills to excel in scientific research. With this goal in mind, I would like to congratulate our academics who have undertaken the publication responsibility for the GMJ Turkish Edition and arranged for our university to participate in the Global Media Journal. This online journal provides a platform to share intercultural communication and understanding and intercampus studies. In the same way GMJ Turkish Edition shares knowledge on a national scale among all universities in our country and with international scientific organizations, and it serves as an online network to distribute and share knowledge quickly and effectively. We are proud that our academics are publishing the Global Media Turkish Edition, whose pages are open to national and international research and whose advisory and editorial board members are world-renowned academics. I would like to thank everyone who has helped in this important initiative, which will increase the recognition of our University as well as our country. Thank you to the supporters and academics who shared their articles, contributed to the publication process, and reviewed and made valuable comments.

Bedrettin Dalan