Ana içeriğe atla

Güz 2019 Sayısı

Güz 2019 Sayısı / Fall 2019 Issue
Cilt 10 - Sayı 19 / Volume 10 - Issue 19

Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief 
Gülüm ŞENER & Hakan YÜCEL & Umur YEDİKARDEŞ
Youth and Party Politics in Digital Era: Social Media Practices of Young Members of Political Parties in Turkey
Dijital Çağda Gençlik ve Parti Politikaları: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Genç Üyelerinin Sosyal Medya Kullanımı
PDF
M. Selahattin OKUROĞLU & Erdal DAĞTAŞ
Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramı: Eskişehir Okulları Ölçeğinde Bir Alan Araştırması
The Theory of Critical Media Literacy: A Field Research in the Scale of Eskişehir High Schools
PDF
Hüseyin GENÇALP
Görsel Kültür, Çoklu Okuryazarlık ve Çoklu Biçimlilik Bağlamında Sosyal Medya İletileri
Social Media Messages in the Context of Visual Culture, Multiliteracy and Multimodality
PDF
Nazlı ÇETİN GÜNDOĞDU
Alternative Media in Turkey: A Categorical Mapping
Türkiye’de Alternatif Medya: Kategorisel Bir Haritalama​
PDF
Mihalis KUYUCU
Foreign Investments in Turkey: A Research about How Foreign Media Investments Developed in Turkey and the Thoughts of Future Journalists
Tükiye’de Yabancı Yatırımlar: Tükiye’de Yapılan Yabancı Medya Yatırımları ve Bu Yatırımlara Geleceğin Gazetecilerinin Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma
PDF
Rengim SİNE NAZLI & Arzu KALAFAT ÇAT
24 Haziran Erken Seçimlerinin Gazete Haberlerindeki Söylem Çözümlemesi
Discourse Analysis of Newspaper News about the June 24, 2018 Snap
Electıons in Turkey
PDF
Ömer ÖZER
Kamu Yararı: Mehmet Ali Birand Olayı’na İlişkin Haber Ve Yorumların İncelenmesi
The Public Interest: Investigation of News and Comments Related to Mehmet Ali Birand Case
PDF
Neda ÜÇER & Sunguralp ŞOLPAN
“Packaged Consciousness” Manufactured by Media: Critical Discourse Analysis of April 22nd 2019 Turkish Newspapers’ Headlines for the Funeral Incident
Medya Tarafından Üretilen “Paketlenmiş Bilinç”: 22 Nisan 2019 Tarihli Türk Gazetelerinin “Cenaze Olayı” Hakkındaki İlk Sayfa Başlıkları Üzerine Eleştirel Söylem Analizi
PDF
Erdem GÜVEN
The Juche System and the DPR Korea Media as Official Mouthpiece of the Kim Family: Pyongyang Times Newspaper Website Analysis
Juche Sistemi ve Kim Ailesi’nin Resmi Sözcüsü Olarak Kuzey Kore Medyası: Pyongyang Times Gazetesi Websitesinin Analizi
PDF
Musa KHAN & Nilüfer PEMBECİOĞLU
International Audience’s Perception about the Turkish TV Serial “The Magnificent Century” In the Context of Portrayal of History and Women
Tarih ve Kadın Temsili Bağlamında "Muhteşem Yüzyıl" TV Dizisinin Uluslararası İzleyici Algısı
PDF
Barış BULUNMAZ
A Research on Using Social Media in Health Communication Practices in the United States: Twitter, Health Institutions and Interaction
Amerika Birleşik Devletleri’nde Sağlık İletişimi Uygulamalarında Sosyal Medyanın Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Twitter, Sağlık Kurumları ve Etkileşim
PDF
Bengisu BAYRAK & Nazan ALİOĞLU
Çağdaş Sanatta Büyük Boyutlu Sanat Yapıtlarının Yüce ile İlişkisi
The Relationship Between the Large Scale Artworks in Contemporary Art with the Sublime
PDF
Burcu ÖKSÜZ
İşveren Markalaşmasının İki Temel Bileşeni Olarak Maaş ve Çalışma Ortamı: Keşifsel Bir Araştırma
Salary and Work Environment as Two Main Components of Employee Branding: An Explorative Study
PDF
Dina FAROUK ABOU ZEID
Happy Media among Egyptian High School Girls
Lise Çağındaki Genç Kızlar Arasında Mutlu Medya
PDF
Essay/Deneme 
Ayseli USLUATA
Revisiting Kadın Gazetesi (Woman's Newspaper) of the 1960's to Survey the Covers of the Journal Format
Kadın Gazetesi’ne 1960’lardaki Dergi Formatının Kapakları Aracılığında Yeniden Bakış
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr