Ana içeriğe atla

Bahar 2023 Sayısı

Bahar 2023 Sayısı / Spring 2023 Issue
Cilt 13 - Sayı 26 / Volume 13 - Issue 26

Assist. Prof. Özge ERBEK KARA  &  Assoc. Prof. Özlem AKKAYA
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief
PDF
Kaan TAŞBAŞI
Kültür Yoluyla Kentin Pazarlanması Örneği Olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
Beyoğlu Culture Road Festival as a Way of Marketing the City Through Culture
PDF
Yağmur ÖNGÜN & Ömer ÖZER
Kadın Cinayetleri Haberlerinin Sunumunda İdeolojik Üretim: Eleştirel Söylem Çözümlemesi Yaklaşımı
Ideological Production in the Presentation of Femicide News: A Critical Discourse Analysis Approach
PDF
Itai ZVIYITA & Hatikanganwi MAPUDZI
An Intersectional Analysis of the Experiences of Women Journalists in Selected African Newsrooms
Afrika Haber Odaları Örnekleminde Kadın Gazetecilerin Deneyimlerine İlişkin Kesişimsel Bir Analiz
PDF
Deniz Julia DEMİRAL & A. Banu BIÇAKÇI
An Exploratory Analysis on Strategic Communications of NGOs in İzmir
İzmir’deki STK’ların Stratejik İletişimlerine İlişkin Keşifsel Bir Analiz
PDF
Derya Nil BUDAK
Agricultural Communications As An Applied Theoretical Field: A Conceptual Framework
Uygulamalı Teorik Bir Alan Olarak Tarımsal İletişim: Kavramsal Çerçeve
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr