Ana içeriğe atla

Güz 2012 Sayısı

Güz 2012 Sayısı / Fall 2012 Issue​ 
Cilt 3 - Sayı 5 / Volume 3 - Issue 5

Celalettin AKTAŞ 
Hızlı Yanıt Veren Kod Aracılığıyla Geleneksel Gazete ile Yeni Medyanın Yakınsaması 
The Convergence of Traditional Newspaper and New Media By Using Quick Response Code
PDF
Seçil BÜKER - Hasan AKBULUT 
Kasabanın Ruhuna Yolculuk: Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta Filmi 
Journey to the Sould of the Provinces: Semih Kaplanoğlu’s Film The Egg
PDF
Didem ÇABUK 
Cosmopolitan Reklamlarında Anlam Yapıları ve Ideoloji 
Referent Systems and Ideology in Advertisements in Cosmopolitan
PDF
Senem DURUEL ERKILIÇ - Hakan ERKILIÇ 
Bir Belgesel Neyi Değiştirir?: Ayrılığın Yurdur Hüzün ve Yeni Bir Yurt Edinmek'te Hatırlama ve Gerçeği Arayış 
What Does a Documentary Change? Remembrance and Truth in Ayrılığın Yurdu Hüzün and Yeni bir Yurt Edinmek
PDF
Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU 
Peyami Safa ve Türk Muhafazakarlığı 
Peyami Safa and Turkish Conservatism
PDF
Deniz MADEN - Nahit Erdem KÖKER - Füsun TOPSÜMER 
Destinasyon Merkezi Olarak İstanbul İmajı: Ampirik Bir Araştırma 
The Image of Istanbul as a Destination Center: An Empirical Research
PDF
Salih SEYHAN 
İlk Spor Yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan ve Yeni Muhit Dergisindeki Yazılarından Örnekler 
Examples From The Articles By An Important Sports Writer And Scholar: 
Selim Sırrı Tarcan In The Magazine Muhit
PDF
Rıdvan ŞENTÜRK 
Avangart Sinema ve Empresyonizm 
Avant-Garde Cinema and Impressionism
PDF
İbrahim TORUK - Mustafa ŞEKER - Rengim SİNE 
Etnik Kimliklerin Medyada Sunumu: Hrant Dink Olayı Örneği 
The Representation of Ethnic Identities in Media: The Hrant Dink Case
PDF
Mine YENİÇERİ ALEMDAR 
Duygusal Pazarlamada Değer Yıldız Modeli: Beyaz Eşya TV Reklam Mesajları 
Üzerine Bir İnceleme 
Value Star Model in Emotional Marketing: A Research on Television  
Commercial Messages of White Goods
PDF
Adem YILMAZ 
Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar: Üniversite Öğrencileri Örneğinde Mahremiyet-Kamusal Alan İlişkisi 
Recent Arguments on Use of Social Media: Relation Between "Privacy" and "Public Sphere" - Based on A Modeling with University
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr