Ana içeriğe atla

Güz 2010 Sayısı

Güz 2010 Sayısı / Fall 2010 Issue​ 
Cilt 1 - Sayı 1 / Volume 1 - Issue 1

Ayşe ASKER 
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye'nin Değişen İletişim Politikaları 
Communication Policy Changes in Turkey and the European Union Harmonization Process (1999-2005)
PDF
Ayşe BİNAY 
Tüketim Vasıtasıyla Oluşturulan Postmodern Kimlikler 
Consumer Identity and the Postmodern Condition
PDF
Derya NACAROĞLU 
Feminist Yönetmen Bemberg'de Anne-Kız İlişkisi 
The Mother-Daughter Relationship in Feminist Director Bemberg's Work
PDF
Gülcan SEÇKİN 
2000 Yılında Türkiye'de Gazetecilerin Ekonomik ve Sosyal Statüsü 
The Economic and Social Status of Journalists in Turkey in 2000
PDF
Hüseyin ÇELİK 
Yerel Kültürün Ayak Sesleri: Yeni Gerçekçilik Akımı Doğrultusunda "Dondurmam Gaymak" Filmi 
The Return of the Local: An Analysis of Turkish Neo Realism Through "Dondurmam Gaymak"
PDF
Mustafa YAĞBASAN 
Arap Medyasında Türkiye'nin Değişen Siyasal Algısı 
The Changing Face of Turkey's Political Perception in Arab Media
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr