Ana içeriğe atla

Güz 2020 Sayısı

Güz 2020 Sayısı / Fall 2020 Issue 
Cilt 11 - Sayı 21 / Volume 11 - Issue 21

Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief 
Neslihan KOCAÖMER & Füsun TOPSÜMER 
The Effect of Consumer Beliefs and Attitudes towards Social Media and Television Advertising on Purchase Intentions: A Comparative Analysis 
Sosyal Medya ve Televizyon Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının Satın Alma Niyetine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
PDF
Monisola B. AYODEJI-FALADE & Oluyinka O. OSUNKUNLE 
Coverage of Corruption in the Nigerian Oil and Gas Industry: A Comparative Content Analysis of Four National Dailies 
Nijerya Petrol ve Gaz Endüstrisinde Yolsuzluğun Kapsamı: Dört Ulusal Günlük Filmin Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi
PDF
Erdem GÜVEN 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Sosyalist Afro-Amerikan bir Yapılanma Olarak Kara Panterler Partisi ve Partinin Sesi “The Black Panther Intercommunal News Service” 
Black Panthers Party As A Socialist Afro-American Structre And The Voice Of The Party “The Black Panther Intercommunal News Service”
PDF
Burcu SABUNCUOĞLU PEKSEVGEN 
Cumhuriyet Gazetesi’nde Çekoslovakya, Václav Havel ve Kadife Devrim 
Czechoslovakia, Václav Havel and The Velvet Revolution in Cumhuriyet Newspaper
PDF
Şükrü BALCI & Onur BEKİROĞLU & Özlem DELAL 
Sosyal Medyada Ünlü Takibi: Parasosyal Etkileşim ve Yalnızlık Bağlamında Bir Saha Araştırması 
Following Celebrities on Social Media: A Survey in the Context of Parasocial Interaction and Loneliness
PDF
Tolga HEPDİNÇLER 
Ondokuzuncu Yüzyılda Doğu Coğrafyasının Fotoğrafik Temsili 
Photographic Representation of Eastern Geography in the Nineteenth Century
PDF
G. Motif ATAR 
Imposed and Perceived Beauty: Are You Beautiful Enough to be an Advertising Model? 
Dayatılan ve Algılanan Güzellik: Reklam Modeli Olacak Kadar Güzel misiniz?
PDF
N. Gamze TOKSOY & Selin Gökçe SÜZMETAŞ & Doğukan Koray DÖRTKAŞ 
Aile Fotoğraflarında “İzler” 
“Traces” in Family Photographies
PDF
Vüsale GULİYEVA KILIÇ 
Popüler Masalların Kullanım Alanları: Külkedisi Masalı Örneği 
Usage Areas of Popular Tales: Example of the Cinderella Tale
PDF
Neda ÜÇER 
Pandemi (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkinliğinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesine Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Açısından Bir Bakış 
Evaluation of Distant Learning’s Tools Efficiency by University Students During Quarantine Period Within A Perspective of Uses and Gratifications Approach
PDF
Feride AKIM 
Türkiye’de Kriz Yönetimi Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi 
The Content Analysis of Graduate Theses Written in the Field of Crisis Management in Turkey
PDF
Edanur SANDALCI 
Comparative Content Analysis of Social Media Post Features of Similar Startups Offering Grocery-Delivery Service 
Kapıya Market Hizmeti Sunan Benzer Girişimlerin Sosyal Medya Gönderi Özelliklerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr