Ana içeriğe atla

Güz 2018 Sayısı

Güz 2018 Sayısı / Fall 2018 Issue 
Cilt 9 - Sayı 17 / Volume 9 - Issue 17

Ulaş Başar GEZGİN 
Studying for One’s Self vs. Studying for (Significant) Others: A Critical Review of the Notion of Academic Motivation in Asia 
Kendin İçin ya da (Değer Verdiğin) Birileri İçin Çalışmak: Asya’da Akademik Güdülenme 
Kavramına İlişkin Eleştirel Bir İnceleme
PDF
Oliver MTABURI & Mankolo LETHOKO 
An MBA Graduate as an “Informed Generalist”: Is This Good Enough for Employers? A 
Case Study of South African Business Schools 
MBA Programından “Genel Kültür Seviyesinde” Mezun Olmak: Çalışanlar İçin Yeterli 
mi? Güney Afrika’daki İşletme Okulları Üzerine Vaka Çalışması
PDF
Aysel MORİN 
Typifying Terror: The Pattern of Storytelling in Terror News and the Case of San Bernardino 
Shooting 
Tipikleştirilen Terör: Terör Haberlerindeki Hikaye Anlatımı Örüntüleri ve San Bernardino 
Saldırısı Örneği
PDF
Emrah BUDAK 
Discourse in News and Pro-peace Journalism: The Case of Shooting Down the Russian 
Attack Aircraft 
Haberde Söylem ve Barış Yanlısı Gazetecilik: Düşürülen Rus Saldırı Uçağı Örneği
PDF
Yusuf DEVRAN & Ömer Faruk ÖZCAN 
Suriye Savaşının Habercilik Pratiklerine Etkisi: İliştirilmiş Gazeteciliğe Karşı Aracılı 
Gazetecilik 
The Influence of the Syrian War on War Correspondence: Mediated Journalism Versus 
Embedded Journalism
PDF
Erdal DAĞTAŞ & Ozan YILDIRIM 
Kültürel Emperyalizm Çerçevesinde Tüketim Pratiklerinin Türkiye Basınındaki 
Yansımalarının Çözümlenmesi: 24 Kasım 2017 “Kara Cuma” Örneği 
Analysing How Consumption Practices Are Reflected in Turkish Media through the 
Framework of Cultural Imperialism: November 24, 2017 “Black Friday” Example
PDF
Özlem AKKAYA 
“The Crisis of Masculinity” on the Screen: Conflicted Masculinities in Behzat Ç. Bir Ankara 
Polisiyesi and Poyraz Karayel 
Ekranda “Erkeklik Krizi:” Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Poyraz Karayel’de Çatışmalı 
Erkeklikler
PDF
Nadirabegim ESKİÇORAPÇI 
Media and Democracy in Kyrgyzstan: The Electoral News Coverage in the 2010 General 
Elections 
Kırgızistan’da Medya ve Demokrasi: 2010 Genel Seçimlerinin Basında Sunumu
PDF
İhsan EKEN 
Herkes için Erişilebilir İletişim, Görme Engelli Kullanıcıların Mobil Erişebilirliği: 
Kullanılabilirlik Yaklaşımı ile e-Devlet uygulamasının Analizi 
Accessible Communication for Everyone, Mobile Accessibility of Visually Impaired Users: 
Analysis of e-devlet Applications with Usability Approach
PDF
Tülay YAZICI 
Amatör İnovasyonun Destekçisi “Crowdfunding”: “Buluşum” Sitesi Üzerine bir İnceleme 
"Crowdfunding," Supporter of Amateur Innovation: A Review on the "Buluşum" Web Site
PDF
Burcu KAYA ERDEM & Derya GÜL ÜNLÜ 
Dijital İletişim Ortamlarındaki Yazım Yanlışlarının Okuyucular Tarafından 
Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir İnceleme 
A Review of Readers' Evaluations of the Typing Errors in Digital Communication 
Environments
PDF
   
Sunum/Presentation  
Bahtiyar Ahu ALPASLAN & Ecemnur DELİBALTA 
Akıllı Nesnelerin Kişiselleştirilmiş Gerçek Zamanlı Pazarlamaya Yansımaları 
Reflection of The Internet of Things(IoT) to Personalized Real-Time Marketing
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr