Ana içeriğe atla

Bahar 2014 Sayısı

Bahar 2014 Sayısı / Spring 2014 Issue​ 
Cilt 4 - Sayı 8 / Volume 4 - Issue 8

Şeyda BARLAS BOZKUŞ  
Rethinking Nationalizm in the Case of 1453 Conquest Museum in Istanbul
PDF
Emel BAŞTÜRK AKCA & Seda ERGÜL 
Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik ve Farklı Erkeklik ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi 
Representation of Masculinities: The Struggle of the Hegemonic and Other Masculinities in the TV Series ‘’ Kuzey Güney’’
PDF
Salih BAYRAM 
Politics and the Turkish Press in the 2000s: From ‘’AKP’’ to ‘’ Ak Parti’’ 
Türkiye’de 2000’li Yıllarda Habercilik ve Siyaset: “AKP”den “Ak Parti” ye
PDF
Vedat ÇAKIR & Önder BOZKURT 
Televizyon İzleme Alışkanlıkları, Motivasyonları ve TRT 6: Hakkari Örneği 
Television Viewing Habits, Motivations and TRT 6: The Case of Hakkari
PDF
Gönül DEMİREL & Lebriz TOSUNER-FIKES 
E-Mail Use in Open Communication Climates: A Path- Analysis Model 
Açık İletişim Kültürlerinde E- Posta Kullanımı: Bir Yol Analizi Modeli
PDF
Burak DOĞU & Günseli BAYRAKTUTAN & Mutlu BİNARK & Tuğrul ÇOMU & Gözde İSLAMOĞLU & Aslı TELLİ AYDEMİR 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı 
The Nationalist Movement Party in Search for a New Medium: Practising Twitter in the 2011 General Elections
PDF
Onur DURSUN & Dilek EVİRGEN 
Bilginin Popüler Kültür- Popüler Kültürün Bilgi Aracı Olarak Kullanıldığı Bir Alan: Yarışma Programları 
The Field in Which Information Is Used As Populer Culture and Populer Culture Is Used As a Means of Information
PDF
Hasan GÜRKAN & Rengin OZAN 
Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü 
The Transformation of Counter Cinema on Hollywood in the Butterfly Effect
PDF
Ebru GÜZEL 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Medyanın Rolü 
Gender Discrimination and the Role of Media
PDF
Ayça KIRGIZ 
Hedonism, A Consumer Disease of  the Modern Age: Gender and Hedonic Shopping in Turkey 
Modern Çağın Tüketici Hastalığı Hedonizm: Türkiye’de Cinsiyet ve Hedonik Alışveriş
PDF
Özgür KÖSEOĞLU & Nahit ERDEM KÖKER 
Türk Üniversiteleri Twitter’ı Diyalogsal İletişim Açısından Nasıl Kullanılıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine İçerik Analizi 
How Turkish Universities Use Twitter in Terms of Dialogic Communication: A Content Analysis of Five Turkish Universities
PDF
Gönül Eda ÖZGÜL & Kağan TAHAN 
Bir Ceset Arayışı Olarak Hatırlamanın Eleştirisi: Bir Zamanlar Anadolu’da Zaman, Mekan ve Gerçeklik 
A critique of Remembering as a Quest for a Corpse: Time, Space and Reality in Once Upon a Time in Anatolia
PDF
Şakir ÖZÜDOĞRU 
Nitel Araştırmanın İletişim Araştırmalarında Rol ve Önemi Üzerine bir Deneme 
An Essay on the Importance and the Role of Qualitative Research in Communication Studies
PDF
Feryade TOKAN ŞENOL 
Sosyal Medyada Ahlaki Panik Tepkisi: Facebook’taki “T.C.” Örgütlenmesi
PDF
Kader TUĞLA 
Türkiye’de İnternet Geleneksel Medyadan Daha Demokratik ve Alternatif Bir Haber Ağı Sunuyor mu: T24 Örneği 
Does the Internet Offer a More Democratic And Alternative News Network From The Traditional Media in Turkey: the T24 Case
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr