Ana içeriğe atla

Güz 2014 Sayısı

Güz 2014 Sayısı / Fall 2014 Issue​ 
Cilt 5 - Sayı 9 / Volume 5 - Issue 9

Esmail AFGHAHİ & Seyyed Reza Naghib SADAT 
A Comparative Study of State News Channels of Iran and Turkey: Content Analysis of Foreign News
PDF
Vesile ÇAKIR & Edanur KINIT  
Televizyon Dizilerinde Ürün Yerleştirme ve Sponsorluğunun Sonuçları 
The Results of Product Placement and Sponsorship in Television Series
PDF
Banu DAĞTAŞ & Latif BİLGİLER  
AKP-CHP Polemik Haberlerini Merkez-Çevre Çatışması Teziyle Okumak 
Reading AKP-CHP Polemic News Through the Center-Periphery Thesis Lens
PDF
Müge ELDEN, Sinem YEYGEL ÇAKIR & Uğur BAKIR 
Bir İkna Edici Teknoloji Olarak Sigara Karşıtı Websiteleri: Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurumların Web Sitelerine Yönelik Kullanıcı Tutumları 
Anti-Smoking Websites as a Persuasive Technology: Attitudes Toward the Websites of Profit and Nonprofit Organizations
PDF
Sinem EYİCE BAŞEV 
Türk Tüketiçilerin Çevrimiçi Alışveriş Davranışları: Hepsiburada.com Üzerine Bir Araştırma 
The Online Buying Behavior of the Turkish Consumer: An Exploratory Study on Hepsiburada.com
PDF
Javanshir GADİMOV 
Rusya'da Devlet ve Özel Haber Ajansları: İTAR-TASS, RİA Novosti ve İnterfax 
State and Private News Agencies in Russia: ITAR-TASS, RIA Novosti and Interfax
PDF
Mehmet Gökhan GENEL  
Haber Anlatı Yapısının Oluşturulma Sürecinde Kadın Söylemi: Avrupa'daki Türk Basını Örneği 
Narrative Structure of News and the Discourse on Women: The Case of the Turkish Press in Europe
PDF
Elife KART  
Boş Zamanın Çoklu Tüketim Mekanı Olarak İnternet ve Yeni Yaşam Tarzlarının İnşası 
The Internet as a Multi-Consumer Space of Leisure and the Construction of New Lifestyles
PDF
Deniz MARMASAN 
Bir Mekansal Ayrışma Modeli Olarak Modern Gettolaşma: Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme 
Modern Ghettoes as a Spatial Seperation Model: A Study on Television Commercials
PDF
Burcu ÖKSÜZ & Serra GÖRPE 
Halka İlişkiler ve İletişim Uzmanları ve Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye'deki Kurumsal İletişim Uzmanları Üzerine Bir Çalışma 
The Role of the Turkish Public Relations/Communication Professionals in Corporate Social Responsibility: A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey
PDF
Erdem ÖNGÜN & Aşkın DEMİRAĞ 
Facebook Kullanıcılarının Güvenlik ve Gizlilik Ayarları Kapsamında Engelleme Eğilimlerinin Ölçümüi 
An Evaluation of Facebook Users' Blocking Tendencies Regarding Their Privacy and Secrecy Settings
PDF
Selami ÖZSÖY  
Futbolun Sözel Hali: Televizyon Programları 
The Verbal State of Football: Television Programs
PDF
Aybike PELENK ÖZEL & Nuray YILMAZ SERT 
Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırman 
Corporate Blogs as a Tool of Digital Public Relation: A Research on Turkey’s First 100 Companies
PDF
Aybike SERTTAŞ 
V for Vendetta Filminin Alımlama Analizi ve Sinemada Televizyon 
Reception Analysis of V for Vendetta and Television in Cinema
PDF
Faruk TEMEL, Onur ÖNÜRMEN & Mehmet KÖPRÜ 
Seçim Kampanyalarında Dijital Araçlar ve İnternetin Yeri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma 
Digital Means and the Internet During Electoral Campaigns: A Caset Study on University Students
PDF
Fuat USTAKARA  
Küreselleşmenin Sürükleyeci Gücü Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme 
Public Relations as the Fluent Power Globalization and Globalization Which Converts Public Relations
PDF
Tunç YILDIRIM  
Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı Filminin Eleştirel Alımlaması 
The Critical Reception of Metin Erksan's Movie Time for Love
PDF
Aslı YURDİGÜL & İbrahim Ethem ZİNDEREN 
Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları 
The Horror Icons Created by Special Effect in Turkish Cinema
PDF

İletişim / Contact
+90 216 578 06 46
Sec. Ayşe Şipal Uğur
globalmediajournaltr@yeditepe.edu.tr